AKCJA KREDKA w Śremie

Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, a także działające przy niej Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich włączyły się w Akcję Kredka (#actionkredka). Dziękujemy Magdalenie Słocińskiej przewodniczącej poznańskiego oddziału SBP za inicjatywę, inspirację oraz pieczę nad projektem. Akcja w śremskiej bibliotece miała dwie odsłony w dniach 2 oraz 10 czerwca. Zaproponowaliśmy warsztaty plastyczne,
w których udział wzięło 23 pochodzących z Ukrainy uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Śremie, z klas IV-VIII. Pod czujnym okiem plastyka Marka Piaseckiego uczestnicy poznawali tajniki posługiwania się pastelami. Prace, które powstały podczas tych zajęć to głównie portrety, dało to dzieciom m.in. możliwość nawiązania kontaktu oraz wzajemnego przyjrzenia się sobie, a luźne rozmowy i śmiech wprowadzały atmosferę wolną od stresu
i napięć. Dla uczestników warsztatów zakupiono pakiety twórcze na które składały się m.in. bloki, pastele, pisaki, cienkopisy i szkicowniki. Pakiety te uczestnicy zabierali ze sobą do domu, często przyjmowali ten fakt z dużym entuzjazmem. Liczymy więc, że będą na co dzień, samodzielnie korzystać z tych materiałów, aby mimo trudnych przeżyć uwolnić się od zniechęcenia i poczucia bezradności. Akcja była też okazją do zaprezentowania naszej oferty, uczniowie zwiedzili bibliotekę i otrzymali wszystkie informacje potrzebne aby zostać czytelnikiem. Obecności asystentki ułatwiła kontakt i uniknęliśmy bariery językowej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, bo jak wiadomo środki finansowe na realizację zajęć w ramach akcji pochodzą ze zbiórek. Dzięki hojności ofiarodawców mogliśmy stworzyć dzieciom warunki do rozładowania stresu, uporządkowania myśli oraz wyrażenia siebie. Za wspólną pracę na rzecz poszkodowanych przez wojnę dzieci dziękujemy prowadzącemu zajęcia panu Markowi Piaseckiemu oraz dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1
w Śremie.

Relacje z akcji na stronie Biblioteki:
2 czerwca
10 czerwca

Galeria zdjęć