Władze Okręgu Wielkopolskiego SBP w Poznaniu

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Furgał
Zastępca przewodniczącego Maria Bochan
Sekretarz Paweł Pioterek
Skarbnik Aleksandra Mikołajska
Członkowie Dagmara Dąbrowska
Ewelina Derucka
Małgorzata Jędrzejak
Karol Pietrzak
Mariusz Polarczyk
Krzysztof Taciak

Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego

Przewodnicząca Maria Piaskowska
Zastępca Grażyna Fąferek
Sekretarz Ewa Bartkowiak Nabzdyjak
Członkowie Barbara Rymarowicz
Janina Patysiak

Sąd koleżeński Okręgu Wielkopolskiego

Przewodniczący Henryk Janasek
Zastępca Dorota Grewling
Sekretarz Renata Palczewska