Władze Okręgu Wielkopolskiego SBP w Poznaniu

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP

Przewodnicząca Zarządu Mariusz Polarczyk
Zastępca przewodniczącego Paweł Pioterek
Sekretarz Dagmara Dąbrowska
Skarbnik vacat
Członkowie Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak
Karol Pietrzak
Magdalena Rusnok
Magdalena Słocińska
Beata Walczak

Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego

Przewodnicząca Aleksandra Mikołajska
Zastępca przewodniczącej Krzysztof Taciak
Sekretarz Magdalena Bugajewska
Członkowie Grażyna Fąferek

Sąd koleżeński Okręgu Wielkopolskiego

Małgorzata Furgał
Wioletta Grochowiak
Barbara Moskal