Kontakt

Okręg SBP w Poznaniu
Adres do korespondencji:
Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
ul. Witosa 45,
60-693 Poznań
sbp.okregwielkopolski@gmail.com
SGB-Bank S.A
Rachunek numer: 10 1610 1133 2003 0229 4498 0001

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - portal ogólnopolski