Kontakt

Okręg SBP w Poznaniu
Biblioteka Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań

Telefony:

  • Przewodnicząca: Małgorzata Furgał - 61 665 36 68
  • Wiceprzewodnicząca: Maria Bochan - 692 452 447
  • Sekretarz: Paweł Pioterek - 61 655 3364
  • Skarbnik: Aleksandra Mikołajska - 61 829 38 10

e-mail: wielkopolski@sbp.pl, Malgorzata.Furgal@put.poznan.pl;


SGB-Bank S.A
Oddział- Finansowe Centrum Biznesu w Poznaniu
ul. Mielżyńskiego 22
61-725 Poznań
Rachunek numer: 10 1610 1133 2003 0229 4498 0001

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - portal ogólnopolski