Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego

Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej od 1999 roku nagrody jest zasłużony Wielkopolanin, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), historyk, bibliotekarz i bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Nagrodę – na wniosek Zarządu Okręgu przyznawał początkowo dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1999 – na wniosek Kapituły przyznaje marszałek Województwa Wielkopolskiego. Nagrody funduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Corocznie przyznawane są nagrody główne i nagroda młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Kandydatów do nagród zgłaszają dyrektorzy bibliotek lub przewodniczący kół Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odpowiednio umotywowane wnioski składa się do właściwych Zarządów Oddziałów SBP. Zarządy Oddziałów po zapoznaniu się z kandydaturami przekazują zaopiniowane wnioski do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmie Kapituła Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP w Poznaniu, Franciszek Łozowski, inicjator ustanowienia Nagrody, członek honorowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz przedstawiciel Biblioteki Raczyńskich, której wieloletnim dyrektorem był Patron Nagrody

Regulamin Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego

Laureatów nagród wpisuje się uroczyście do honorowej księgi wyróżnionych, prowadzonej przez Zarząd Okręgu SBP.

W latach 1994 - 2022 odbyło się XXIX edycji Nagrody. Nagroda główną uhonorowano 66 bibliotekarzy, a nagrodę młodych przyznano 25 osobom.

1994
Nagroda Główna
mgr Czesław Krolek, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu
Nagroda Młodych
mgr Elżbieta Skowronek, pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
1995
Nagroda Główna
mgr Kazimierz Ewicz, emerytowany wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Wiesława Borkowicz, pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu
1996
Nagroda Główna
dr Kornel Michałowski, emerytowany kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Violetta Kowalska – Stochaj, kustosz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
1997
Nagroda Główna
prof. dr hab. Jan Sójka, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Alicja Wegnerska, kustosz Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna
1998
Nagroda Główna
mgr Zofia Płatkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Dorota Górczak, starszy bibliotekarz Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
1999
Nagroda Główna
mgr Bolesław Howorka, emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Urszula Szczęsna, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
2000
Nagroda Główna
prof. dr hab. Jerzy Wisłocki, emerytowany dyrektor Biblioteki Kórnickiej
mgr Janina Patysiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
Nagroda Młodych
mgr Ewa Bartkowiak, kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
2001
Nagroda Główna
mgr Maria Bochan, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile
płk mgr Jan Garlicki, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Emilia Skowronek, emerytowana kierownik działu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Paweł Pioterek, pracownik działu udostępniania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
2002
Nagroda Główna
mgr Janina Małgorzata Halec, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
mgr Franciszek Łozowski, członek honorowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy, emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, twórca Nagrody
prof. dr Ryszard Marciniak, dyrektor Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Nagroda Młodych
Lucyna Rajek, bibliotekarz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile
2003
Nagroda Główna
mgr Danuta Kurzawska, specjalista Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
dr Wiesław Sieciński, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jarocinie
mgr Wiesław Sławiński, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Izabela Wawrzyniak, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
2004
Nagroda Główna
mgr Lech Hejman, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
mgr Anna Kukawka, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
mgr Mirosława Tomaszewska, starszy kustosz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
Nagroda Młodych
mgr Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
2005
Nagroda Główna
mgr Jadwiga Czarna, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
mgr Gwidona Kempińska, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
mgr Ewa Szpunt, emerytowana dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie
Nagroda Młodych
mgr Justyna Stoltman – Prędka, instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu
2006
Nagroda Główna
mgr Halina Ganińska, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
mgr Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
mgr Wojciech Spaleniak, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Nagroda Młodych
dr Rafał Wójcik, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
2007
Nagroda Główna
mgr Zdzisława Drozdowska, bibliotekarz Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
mgr Wanda Grzeszkiewicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Aniela Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Magdalena Słocińska, bibliotekarz Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2008
Nagroda Główna
dr Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
mgr Maria Ogórkiewicz, starszy bibliotekarz Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
prof. dr Marian Walczak, dziekan Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu
Nagroda Młodych
mgr Cyprian Kostrakiewicz, bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
2009
Nagroda Główna
mgr Danuta Balcerek, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
mgr Jolanta Mazurek, starszy kustosz Biblioteki Kórnickiej PAN
mgr Janina Przybysz, bibliotekarz Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr inż. Anita Nawrot, bibliotekarz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
2010
Nagroda Główna
mgr Ewa Banasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie dr Aldona Chachlikowska, sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
mgr Alina Nowak, starszy kustosz dyplomowany Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Nagroda Młodych
mgr Agnieszka Baszko, starszy kustosz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
2011
Nagroda Główna
mgr Janusz Ambroży, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna
mgr Halina Kozak, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
dr Danuta Wańka, kierownik Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu
Nagroda Młodych
mgr Magdalena Marcinkowska, bibliotekarz Biblioteki Kórnickiej PAN
2012
Nagroda Główna
mgr Urszula Błaszczak, kierownik Oddziału Informacji Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
mgr Krystyna Dzikowska, emerytowany bibliotekarz Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
Nagroda Młodych
mgr Sylwia Mróz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Złotowie
2013
Nagroda Główna
mgr Aneta Lipińska, starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
mgr Alicja Spaleniak, bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Nagroda Młodych
mgr Ewa Cywińska, bibliotekarz Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
2014
Nagroda Główna
Aleksandra Baumgart, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
mgr Bogusława Dembińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
Nagroda Młodych
mgr Tadeusz Matraszek, bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
2015
Nagroda Główna
mgr Elżbieta Mielcarek, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie
mgr Mirosława Potkowska, dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej
Nagroda Młodych
mgr Karolina Dąbrowska, starszy bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
2016
Nagroda Główna
Grażyna Fąferek, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie
Dorota Kurzawska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach
mgr Paweł Pioterek, bibliotekarz dyplomowany z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
2017
Nagroda Główna
mgr Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
mgr Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Nagroda Młodych
mgr Martyna Nowosadzka, bibliotekarz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
2018
Nagroda Główna
mgr Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
mgr Małgorzata Byra, kustosz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
2019
Nagroda Główna
Anna Pietruszka, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
Hanna Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
Beata Walczak, dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile
Nagroda Młodych
Karolina Bartosz, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie
2020
Nagroda Główna
Ewa Bukowska, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
Andrzej Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Nagroda Młodych
Dominika Nowak, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
2021
Nagroda Główna
Lucyna Kończal-Gnap, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu
Krzysztof Taciak, zastępca dyrektora i kierownik Działu Metodyki i Upowszechniania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
2022
Nagroda Główna
dr Katarzyna Gmerek, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Emilia Lepkowska, kustosz dyplomowany Biblioteki Politechniki Poznańskiej
Ewa Zamiara, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Margonin
2023
Nagroda Główna
Elżbieta Matuszczak, Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie
Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
Wiesław Walas, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Laureaci, lata 1994-2023

 1. Nagrody Główne
  • Janusz Ambroży, 2011
  • Danuta Balcerek, 2009
  • Ewa Banasiak, 2010
  • Aleksandra Baumgart, 2014
  • Urszula Błaszczak, 2012
  • Maria Bochan, 2001
  • Ewa Bukowska, 2020
  • Małgorzata Byra, 2018
  • Aldona Chachlikowska, 2010
  • Jadwiga Czarna, 2005
  • Bogusława Dembińska, 2014
  • Zdzisława Drozdowska, 2007
  • Krystyna Dzikowska, 2012
  • Kazimierz Ewicz, 1995
  • Grażyna Fąferek, 2016
  • Halina Ganińska, 2006
  • Jan Garlicki, 2001
  • Katarzyna Gmerek, 2022
  • Włodzimierz Grabowski, 2017
  • Dorota Grewling, 2006
  • Wanda Grzeszkiewicz, 2007
  • Janina Małgorzata Halec, 2002
  • Lech Hejman, 2004
  • Bolesław Howorka, 1999
  • Henryk Janasek, 2018
  • Andrzej Jazdon, 2020
  • Artur Jazdon, 2008
  • Gwidona Kempińska, 2005
  • Jerzy Kondras, 2017
  • Lucyna Kończal-Gnap, 2021
  • Halina Kozak, 2011
  • Czesław Krolek, 1994
  • Anna Kukawka, 2004
  • Danuta Kurzawska, 2003
  • Dorota Kurzawska, 2016
  • Andrzej Kuźmiński, 2023
  • Emilia Lepkowska, 2022
  • Aneta Lipińska, 2013
  • Franciszek Łozowski, 2002
  • Ryszard Marciniak, 2002
  • Elżbieta Matuszczak, 2023
  • Jolanta Mazurek, 2009
  • Kornel Michałowski, 1996
  • Elżbieta Mielcarek, 2016
  • Alina Nowak, 2010
  • Maria Ogórkiewicz, 2008
  • Janina Patysiak, 2000
  • Anna Pietruszka, 2019
  • Paweł Pioterek, 2016
  • Aniela Piotrowicz, 2007
  • Zofia Płatkiewicz, 1998
  • Mirosława Potkowska, 2015
  • Janina Przybysz, 2009
  • Wiesław Sieciński, 2003
  • Emilia Skowronek, 2001
  • Zbigniew Sławiński, 2003
  • Jan Sójka, 1997
  • Alicja Spaleniak, 2013
  • Wojciech Spaleniak, 2006
  • Hanna Szczygieł-Śliwińska, 2019
  • Ewa Szpunt, 2005
  • Krzysztof Taciak, 2021
  • Mirosława Tomaszewska, 2004
  • Wiesław Walas, 2023
  • Beata Walczak, 2019
  • Marian Walczak, 2008
  • Danuta Wańka, 2011
  • Jerzy Wisłocki, 2000
  • Ewa Zamiara, 2022
 2. Nagroda Młodych
  • Ewa Bartkowiak, 2000
  • Karolina Bartosz, 2019
  • Agnieszka Baszko, 2010
  • Wiesława Borkowicz, 1995
  • Ewa Cywińska, 2013
  • Karolina Dąbrowska, 2015
  • Dorota Górczak, 1998
  • Cyprian Kostrakiewicz, 2008
  • Violetta Kowalska – Stochaj, 1996
  • Magdalena Marcinkowska, 2011
  • Tadeusz Matraszek, 2014
  • Sylwia Mróz, 2012
  • Anita Nawrot, 2009
  • Dominika Nowak, 2020
  • Martyna Nowosadzka, 2017
  • Paweł Pioterek, 2001
  • Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak, 2004
  • Lucyna Rajek, 2002
  • Elżbieta Skowronek, 1994
  • Magdalena Słocińska, 2007
  • Justyna Stoltman – Prędka, 2005
  • Urszula Szczęsna, 1999
  • Izabela Wawrzyniak, 2003
  • Alicja Wegnerska, 1997
  • Rafał Wójcik, 2006

Opracowała Maria Bochan