Przypominamy o składkach członkowskich

Pierwsze półrocze 2023 roku już dawno za nami. Kto jeszcze się nie rozliczył ze składek za nie, może to zrobić w każdym momencie. Można też od razu opłacić składki za cały rok.

Składka na 2023 wynosi 6 zł za każdy miesiąc, a więc można wpłacać 36 zł za pół roku lub 72 zł za cały rok.

Przypominamy, że członkowie SBP swoje składki przekazują skarbnikom swoich Kół, ci zaś zebraną kwotę wpłacają na konto Oddziału, do którego przynależy dane Koło.

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2023

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu ogłasza edycję Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2023.

Podstawowe informacje o nagrodzie:

Dla kogo:

Nagrody przyznawane są bibliotekarzom wszystkich typów bibliotek działających na terenie województwa wielkopolskiego, którzy wyróżnili się w swojej pracy oraz mogą pochwalić się

  • wybitnymi osiągnięciami w pracy zawodowej,
  • dorobkiem naukowym w dziedzinie bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • dokonaniami organizacyjnymi służącymi rozwojowi bibliotek,
  • działalnością na rzecz stowarzyszeń zawodowych.

XVIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca w Lesznie - relacja

16 września 2023 r. już po raz osiemnasty członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Wielkopolski, czynni zawodowo bibliotekarze z różnych typów bibliotek, zarówno publicznych, naukowych, pedagogicznych i szkolnych, emeryci oraz goście, uczestniczyli w XVIII Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich. Zaszczyciły nas swoją obecnością Członkinie Honorowe SBP Maria Bochan i Janina Małgorzata Halec.

Strony