Zebranie Oddziału SBP w Poznaniu

W czwartek, 18 kwietnia 2024 w sali Biblioteki Raczyńskich odbyło się zebranie poznańskiego oddziału SBP. Na spotkaniu stawili się przedstawiciele 9 z 10 kół działających w obrębie Oddziału. Podsumowano poprzedni rok działalności oraz zaplanowano wydarzenia na rok bieżący. Najważniejsze działania zostały udokumentowane na prezentacji.

Justyna Rudomina - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2023

11 marca 2024 roku Kapituła Konkursu Wielkopolski Bibliotekarz Roku dokonała oceny trzech zgłoszonych kandydatur. W wyniku głosowania tytuł przyznano Justynie Rudominie, która pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Justyna Rudomina będzie reprezentować Okręg Wielkopolski w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2023.

Bibliotekarz inny niż myślisz - 10. edycja

J. Grzybowska - 1. miejsce w 2023 r.

Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu ogłasza 10. edycję konkursu fotograficznego Bibliotekarz inny niż myślisz.

Celem konkursu jest przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp.

Warunki udziału:

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

Należy przesłać fotografię w formacie .jpg

Termin nadsyłania prac: do 26 kwietnia 2024 r. na adres mailowy pawel.pioterek@poznan.merito.pl wraz z zeskanowanym podpisanym formularzem zgody na wykorzystanie zdjęć.

Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.

Prezentacja zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas seminarium „Biblioteki świata" 9 maja 2024 roku.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2023

22 listopada 2023 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Tegoroczne wyróżnienia, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, za swoje wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa, z rąk Mariusza Polarczyka, przewodniczącego Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Natalii Wasilewskiej z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego otrzymali:

  • Elżbieta Matuszczak, Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie
  • Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
  • Wiesław Walas, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wspominamy Bożenę Król

3 listopada 2023 roku odeszła po długiej chorobie Bożena Król, która ponad 30 lat pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 14 listopada 2023 roku o godzinie 11:10 odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Bożena Król kilkanaście lat pełniła funkcję kierowniczki Działu Instrukcyjno-Metodycznego Bibliotek. Była aktywna na wielu polach zawodowych od podstawowej działalności instruktorskiej na rzecz bibliotekarek i bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego po zaangażowanie w projekty ogólnopolskie i współpracę międzynarodową.

Organizowała szkolenia, wsparcie merytoryczne dla pracowników bibliotek, coroczne święto bibliotekarzy oraz wyjazdy studyjne do bibliotek w Polsce i zagranicą. Koordynowała prace nad statystykami, a w 2015 roku zaczęła wdrażanie ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek w bibliotekach w Wielkopolsce.

Była w redakcji "Panoramy Wielkopolskiej Kultury" - czasopisma WBPiCAK poświęconego działalności bibliotek oraz instytucji kultury w regionie - od samego początku jej powstania w 2003 roku. Pisała również artykuły do "Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego".

Bożena Król wykształciła wiele pokoleń bibliotekarzy. W poznańskiej filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej prowadziła przedmioty związane z inwentaryzacją i ewidencją zbiorów.

Działała również w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Przez lata pełniła funkcję sekretarza w Zarządzie Okręgu SBP w Poznaniu. Wśród jej zasług na rzecz działalności stowarzyszenia oraz grupy zawodowej warto wymienić regularne pozyskiwanie środków finansowych na nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego dla zasłużonych i wybitnych bibliotekarzy. Organizowała również wielkopolskie zjazdy członków SBP.

Pracujący z nią bibliotekarze określali ją jako tytana pracy. Ci, których wyszkoliła, wspominają ją jako kompetentną i życzliwą osobę. Była lubiana przez podwładnych, doceniała kreatywność i pozwalała realizować różne pomysły. Wśród współpracowników zostanie zapamiętana jako sumienna, otwarta i zaangażowana osoba, której pasją były nie tylko biblioteki, ale i muzyka operowa.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Koło SBP przy WBPiCAK

Bożena Król - pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Bożeny Król, wieloletniej Kierowniczki Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która przez szereg lat pełniła także obowiązki sekretarza w Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego.
Pogrążonym w bólu Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pani Bożeny Król odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godz. 11.10 na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP

XVIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca w Lesznie - relacja

16 września 2023 r. już po raz osiemnasty członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Wielkopolski, czynni zawodowo bibliotekarze z różnych typów bibliotek, zarówno publicznych, naukowych, pedagogicznych i szkolnych, emeryci oraz goście, uczestniczyli w XVIII Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich. Zaszczyciły nas swoją obecnością Członkinie Honorowe SBP Maria Bochan i Janina Małgorzata Halec.

Strony