Ogólnopolskie badanie członków SBP

Z inicjatywy Zarządu Głównego SBP zostanie przeprowadzone drugie badanie ankietowe skierowane do wszystkich członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jego celem jest zebranie opinii członków na temat działalności organizacji, do której należą i jej wpływu na środowisko bibliotekarskie.

Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu kierunków działań Stowarzyszenia na najbliższe lata. Badanie będzie realizowane od 24 czerwca do 28 lipca 2024 r.

Prace związane z dystrybucją ankiety koordynuje dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP Pani Aldona Zawałkiewicz: a.zawalkiewicz@sbp.pl

Wszelkie pytania dotyczące badania proszę kierować do Pana Pawła Pioterka, przewodniczącego Zespołu ds. badania opinii członków SBP: pawel.pioterek@poznan.merito.pl

Zarząd Główny zachęca wszystkich członków SBP do udziału w badaniu!

Link do ankiety dostępny jest u przewodniczących Kół.

Studia Podyplomowe z Bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu

Celem studiów jest zdobycie niezbędnych kompetencji – stosownej wiedzy i kwalifikacji – do pracy jako bibliotekarz w bibliotece każdego typu, w tym w bibliotece szkolnej i pedagogicznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z systemów biblioteczno-informacyjnych, katalogowania, funkcjonowania, zarządzania i organizacji bibliotek różnych typów, prawa dotyczącego bibliotek, a także organizacji różnorodnych form pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym, w tym z niepełnosprawnościami.

XIX Święto Patronalne Wielkopolskich Bibliotekarzy – Dzień św. Wawrzyńca

Oddział SBP w Poznaniu serdecznie zaprasza na XIX Święto Patronalne Wielkopolskich Bibliotekarzy – Dzień św. Wawrzyńca, które odbędzie się w Nowym Tomyślu w sobotę 14 września 2024 roku.
Współorganizatorem wydarzenie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu i Koło SBP działające przy bibliotece.

„Bibliotekarz inny niż myślisz” – Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Podczas seminarium „Biblioteki Świata” w dniu 9 maja 2024 r. w Bibliotece Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu zostały ogłoszone wyniki 10 edycji konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz”.

Do konkursu zgłoszono 24 zdjęcia z całej Polski z różnych typów bibliotek. Organizatorzy dziękują wszystkim autorom zdjęć za zaangażowanie, kreatywność i inwencję twórczą. Wyboru najlepszych zdjęć dokonał Samorząd Studencki, który przyznał 3 nagrody główne i wyróżnienie. Dodatkowo Organizator Konkursu przyznał swoje wyróżnienie.

Strony