Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP - 24-25 września 2019

W dniach 24-25 września 2019 r. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele wszystkich Okręgów, którzy prezentowali ich działalność: sukcesy, problemy oraz postulaty.

Okręg Wielkopolski reprezentowali przewodnicząca Małgorzata Furgał oraz sekretarz Paweł Pioterek, który został jednocześnie powołany do Zarządu Głównego SBP. Gratulujemy!

Strony