Spotkanie jest najważniejsze - zebranie Oddziału SBP w Poznaniu

Styczeń to okazja do podsumowań, rewizji rzeczywistości, ale i wyznaczania sobie wyzwań na nowy rok działalności.

Poznański Oddział SBP liczy 10 Kół. Na spotkanie 17 stycznia 2023 w Bibliotece Uniwersyteckiej przybyło 20 bibliotekarzy reprezentujących 8 kół.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono:

  • działalność w 2022
  • działalność w 2023
  • sprawy bieżące i organizacyjne
  • zebrano postulany i wolne głosy.

Spotkanie stacjonarne rządzi się swoimi prawami, aby było owocne, musi być kawa i ciastka. Pomysłów i słodyczy nie zabrakło.

Prezentacja omówiona na spotkaniu:


Zebranie Oddziału 17.01.2022 - autorstwa Magda Słocinska

Dodatkowo mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy Ludwig Wittgenstein Odyseja Traktatu zorganizowanej przy pomocy Centrum Kultury Austriackiej UAM w Salonie za Filarem BUP.

W imieniu Zarządu Oddziału SBP w Poznaniu dziękujemy Gospodarzom, Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej, za miłe przyjęcie.