Oddział SBP w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
tel. 61 664 08 50, fax 61 662 73 66
e-mail: wielkopolski@sbp.pl

Przewodniczący: Mariusz Polarczyk
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersyteu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
tel: 61 8487809 lub 61 8487810
e-mail: pol@up.poznan.pl