Oddział SBP w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
e-mail: poznan.sbp@gmail.com

Przewodnicząca:
Magdalena Słocińska

Sekretarz:
Magdalena Rusnok

Skarbnik:
Małgorzata Byra – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu

Członkowie Zarządu:

  • Dagmara Dąbrowska – Biblioteka Raczyńskich
  • Paulina Kwaśnik – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  • Maria Piaskowska – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu
  • Mariusz Polarczyk – Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu