Oddział SBP w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
tel. 61 664 08 62
e-mail: sbp@wbp.poznan.pl

Przewodnicząca:
Magdalena Słocińska - Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Sekretarz:
Magdalena Rusnok – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Skarbnik:
Małgorzata Byra – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu

Członkowie Zarządu:

  • Dagmara Dąbrowska – Biblioteka Raczyńskich
  • Paulina Kwaśnik – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  • Maria Piaskowska – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu
  • Mariusz Polarczyk – Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu