Aktualności

XVIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca w Lesznie - relacja

16 września 2023 r. już po raz osiemnasty członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Wielkopolski, czynni zawodowo bibliotekarze z różnych typów bibliotek, zarówno publicznych, naukowych, pedagogicznych i szkolnych, emeryci oraz goście, uczestniczyli w XVIII Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich. Zaszczyciły nas swoją obecnością Członkinie Honorowe SBP Maria Bochan i Janina Małgorzata Halec.

Tegoroczne Patronalne Święto zorganizowane zostało przez leszczyński Oddział Stowarzyszenia i odbyło się w Lesznie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Jóźwiak - prezydent miasta Leszna oraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna – Marcin Kochowicz.

Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża,którą prowadził ksiądz Tomasz Sage. Po niej zebrani przeszli do nowego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka - Leszczyńskiej Galerii Książki - na placu Jana Metziga 25.

Tam zebranych powitali oficjalnie, przewodnicząca oddziału SBP w Lesznie Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, prezydent Piotr Jóźwiak oraz dyrektor MBP w Lesznie – Andrzej Kuźmiński. Po nich głos zabrał Mariusz Polarczyk – przewodniczący Okręgu SBP w Poznaniu oraz Maria Bochan.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie biblioteki. Wszyscy byli pod wrażeniem nowoczesnego gmachu i rozwiązań w nim zastosowanych. Był czas na rozmowy, dyskusje i wspomnienia.

Czas spędzony w bibliotece uprzyjemnił koncert Zespołu wokalnego „Arabeska”, który pod kierunkiem prowadzącej Ewy Halatyn przygotował koncert.

Po wspólnym obiedzie, uczestnicy spacerem przeszli do Biblioteki Ratuszowej, która znajduje się na leszczyńskim Rynku. Tam o jej działalności barwnie opowiadał dyrektor MBP Andrzej Kuźmiński. W obchodach Święta uczestniczyło ponad 70 osób.

Następne Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy przygotuje poznański Oddział SBP.

Galeria zdjęć

Przypominamy o składkach członkowskich

Pierwsze półrocze 2023 roku już dawno za nami. Kto jeszcze się nie rozliczył ze składek za nie, może to zrobić w każdym momencie. Można też od razu opłacić składki za cały rok.

Składka na 2023 wynosi 6 zł za każdy miesiąc, a więc można wpłacać 36 zł za pół roku lub 72 zł za cały rok.

Przypominamy, że członkowie SBP swoje składki przekazują skarbnikom swoich Kół, ci zaś zebraną kwotę wpłacają na konto Oddziału, do którego przynależy dane Koło.

Składki zbierane od Kół SBP są dzielone na części:

 • 65% pozostaje do dyspozycji Oddziału i przynależnych mu Kół,
 • 20% przekazywane do Okręgu Wielkopolskiego SBP;
 • 15% przekazywane jest dla Zarządu Głównego SBP.

Oznacza to, że organizując spotkania, szkolenia, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru, imprezy integracyjne, Koła mogą uzyskać zwrot kosztów (za bilety, poczęstunek itd.) z kasy właściwego Oddziału SBP.

Dane dla skarbników Oddziałów

Prosimy skarbników Oddziałów SBP o wpłaty na konto:
Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu
10 1610 1133 2003 0229 4498 0001
(SGB Bank S.A.)

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie na adres mailowy sbp.okregwielkopolski@gmail.com:

 • potwierdzenia przelewu,
 • wypełnionego formularza wpłaty składek - plik do pobrania

Dokumenty:

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2023

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu ogłasza edycję Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2023.

Podstawowe informacje o nagrodzie:

Dla kogo:

Nagrody przyznawane są bibliotekarzom wszystkich typów bibliotek działających na terenie województwa wielkopolskiego, którzy wyróżnili się w swojej pracy oraz mogą pochwalić się

 • wybitnymi osiągnięciami w pracy zawodowej,
 • dorobkiem naukowym w dziedzinie bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • dokonaniami organizacyjnymi służącymi rozwojowi bibliotek,
 • działalnością na rzecz stowarzyszeń zawodowych.

Nagrody:

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • Nagrody główne,
 • Nagroda młodych dla bibliotekarzy, którzy nie ukończyli 35 lat.

Laureaci otrzymują nagrody finansowe.

Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala Kapituła Nagrody.

Fundatorem Nagrody jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Jak kandydować:

Aby kandydować należy:

Wniosek może być wypełniony przez:

 • przewodniczących Kół SBP działających na terenie Wielkopolski lub
 • dyrektorów/kierowników bibliotek

i przekazany do Zarządu Oddziału SBP działającego na terenie, z którego wyłoniony jest kandydat (adresy i kontakty w zakładce O SBP - > Oddziały)

Zarządy Oddziałów opiniują wnioski i przekazują je do Zarządu Okręgu i kapituły Nagrody

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2023 r.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Galeria zdjęć

XVIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca

XVIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca

Leszno, sobota 16 września 2023 r.


Program:

 • 10.30 – Msza św. w Kościele PW Świętego Krzyża w Lesznie
 • 11.30 – zwiedzanie biblioteki
 • 13.15 – koncert
 • 14.30 – obiad oraz bufet kawowy
 • 15.30 – spacer do Biblioteki Ratuszowej
 • 16.00 – Zakończenie


Koszt:

 • 75 zł – członkowie SBP
 • 90 zł – pozostali

Na zgłoszenia oraz wpłaty czekamy do 20 sierpnia 2023 roku.
Zgłoszenia: sekretariat@mbpleszno.pl


Wpłaty:

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie
nr konta: 47 2030 0045 1110 0000 0264 0860
Tytuł przelewu: Święto Patronalne _Imię i nazwisko


Osoba kontaktowa:

Wioletta Grochowiak
Tel 65 537 32 35

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie przy współudziale leszczyńskich kół SBP.

Finał XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zorganizowała 19 maja 2023 roku dla członków i sympatyków Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sympozjum wprowadzające w tematykę trwającej wojny kognitywnej.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecni byli bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Collegium Historicum UAM, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Politechnik Poznańskiej, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu, a także bibliotekarze z Biblioteki Publicznej w Śremie i Swarzędza. W sumie przedstawiciele siedmiu Kół SBP.

W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z historią, tradycją i zadaniami stojącymi przed Centrum. Następnie wysłuchali wykładu Wszystko zaczyna się w głowie wygłoszonego przez panią psycholog Marzenę Kościelniak. W drugiej części sympozjum uczestnicy przejechali do Biedruska, gdzie w Parku Sprzętu Technicznego Batalion Zabezpieczenia Szkolenia zaprezentował sprzęt wojskowy wykorzystywany w procesie szkolenia słuchaczy. Największą atrakcją była możliwość „przejechania się” transporterem Rosomak oraz „poznanie” czołgów Abrams.

Kolejnym punktem była obserwacja na poligonie strzelania z broni pokładowej umieszczonej na Bojowych Wozach Piechoty.

Zakończenie imprezy nastąpiło na Głównym Stanowisku Dowodzenia, gdzie bibliotekarze mieli możliwość posmakowania żołnierskiej grochówki oraz pieczenia kiełbasek na ognisku.

Galeria zdjęć

Tydzień Bibliotek w Oddziale Poznańskim

Poznański program XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dla bibliotekarzy:

 8 maja

 • Msza święta / Kościół pw. św. Marcina w Poznaniu / godz. 8.00
 • Uroczyste rozpoczęcie obchodów Tygodnia Bibliotek / Biblioteka UAM / godz. 13.00
 • Otwarcie wystawy: Biblioteki świata w obiektywie pracowników BUP / Biblioteka UAM / godz. 13.00
 • Biblioteczny monolog, czyli o żywocie bibliotekarza słów kilka / Biblioteka UAM / godz. 13.00

9 maja

 • Wykład dr Alicji Szulc: Dlaczego Szwedzi nie oddadzą „naszego” Kopernika? Czyli rzecz o migracjach księgozbiorów historycznych, dążeniach rewindykacyjnych i międzynarodowych badaniach proweniencyjnych / Biblioteka UAM / godz. 13.00

10 maja

 • Seminarium „Biblioteki Świata” / Biblioteka WSB Merito / godz. 11.00
 • Wykład Karoliny Tomczyk-Kozioł: Bardziej zaszczytny niż Order Podwiązki – fartuszek jako element stroju wolnomularskiego / Biblioteka UAM / godz. 13.00
 • „Poznań-miasto Borejków” - spotkanie z przewodniczką Anną Basińską z Grupy Przewodników Po.Poznaniu / Biblioteka Raczyńskich, Filia nr 14, os. Bolesława Chrobrego 117 / godz. 17.00
 • Koncert muzyki polskiej. Wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. / Biblioteka Raczyńskich, Filia Sztuki, sala nr 5 / godz. 18.00

11 maja

 • Bibliotekarz w formie: zdrowy kręgosłup gdy masz siedzącą pracę. Wykład i ćwiczenia / Publiczna Biblioteka Pedagogiczna / godz. 11.00
 • Otwarcie wystawy: Zaczęło się od Ilse Aichinger 1921-2021 / Biblioteka UAM / godz. 13.00

12 maja

 • Wykład Lidii Derfert-Wolf: Badania i publikowanie bibliotekarzy (nie tylko naukowych) - kilka wskazówek / Biblioteka Politechniki Poznańskiej / godz. 11.00
 • Strony fotografii: Michał Bugalski / Biblioteka Raczyńskich, Filia Sztuki, sala nr 5 / godz. 18.00

13 maja

 • Spacer z przewodnikiem po ratajskich osiedlach "Moje Rataje, nasza biblioteka - zbiórka pod biblioteką / Biblioteka Raczyńskich, Filia nr 2, os. Oświecenia 59 / godz. 12.00

15 maja

 • Turniej szachowy dla bibliotekarzy / Biblioteka Politechniki Poznańskiej / godz. 9.00
 • Biblioteka dostępna. Spotkanie z Jakubem Małeckim / Biblioteka Raczyńskich, sala nr 1 / godz. 18.00

18 maja

 • Spacer z komentarzem / Ogród Dendrologiczny / godz. 16.00

19 maja

 • Sympozjum szkoleniowe wprowadzające w tematykę zagrożeń wynikających z trwającej wojny kognitywnej / Biblioteka CSWL - Biedrusko / godz. 8.00

Program do pobrania

Ciekawi świata, kultury i bibliotek

Na kulturalnej mapie miasta, co jakiś czas pojawiają się wydarzenia, których nie można po prostu pominąć. Poznański Oddział SBP stara się być “na czasie” i uczestniczyć w tych, które wpisują się w naszą stowarzyszeniową aktywność pod hasłem “ciekawi świata, kultury i bibliotek”.

W niedzielne przedpołudnie, 26 lutego 2023 wybraliśmy się na oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki” do Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Nasz Oddział frekwencyjnie dopisał. Pojawili się bibliotekarze, miłośnicy sztuki z Biblioteki Uniwersyteckiej, Raczyńskich, Pedagogicznej, Wojewódzkiej w Poznaniu, Publicznej w Swarzędzu oraz sympatycy SBP, rodzina i przyjaciele.

Pomimo, że dzień wolny i powinniśmy być dalecy od spraw zawodowych, szukaliśmy na obrazach Jacka Malczewskiego motywu książki. Z sukcesem. Znaleźliśmy trzy przykłady: pierwszy z ok. 1878 roku, obraz “Bratankowie” przedstawiający chłopców pochylonych nad książką, następnie z ok. 1905 roku “Portret Leona Pinińskiego”, gdzie portretowany trzyma książkę w dłoniach i obraz “Chłopiec koło okna” z 1926 roku. Niestety nic nie wskazuje na konkretne tytuły wypatrzonych woluminów, co potwierdził również, zapytany przez nas, kurator wystawy Paweł Napierała, który znakomicie opowiadał o symbolach i dziełach Malczewskiego oraz kulisach całego przedsięwzięcia.

Ponad trzydzieści przywiezionych i wyeksponowanych obrazów stanowi doskonałe dopełnienie zbiorów własnych Muzeum Narodowego, które posiada w swojej kolekcji ponad 80 dzieł artysty. Wiedząc jednak, że Malczewski pozostawił po sobie ponad 2 tysiące obrazów, to czujemy jeszcze skalę możliwości.

Organizatorzy wokół wystawy oferują liczne i dodatkowe działania edukacyjne przybliżające ogółowi kulisy sztuki (m.in. materiały filmowe na YT, kody QR z komentarzem, spacer wirtualny, lekcje edukacyjne…).

Warto odwiedzić Poznań, warto odwiedzić Muzeum i stronę www. Zwłaszcza, że wystawa “Idę w świat i trwam” została przedłużona do 1 października 2023 roku. Polecamy skorzystać, docenić, okazać wsparcie i wierzyć w szybkie rozwiązanie konfliktu z Rosją.

Galeria zdjęć

Andrzej Kuźmiński - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2022

14 marca 2023 roku Kapituła Konkursu Wielkopolski Bibliotekarz Roku dokonała oceny pięciu zgłoszonych kandydatur. W wyniku głosowania tytuł przyznano Andrzejowi Kuźmińskiemu - dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

1. Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Andrzej Kuźmiński w 2016 roku został dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Od samego początku zabiegał o nowy budynek Biblioteki, który będzie jej siedzibą. Dzięki jego staraniom udało się przygotować projekt modernizacji budynku dawnej szkoły zawodowej na potrzeby biblioteki i pozyskać na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość inwestycji o wartości ponad 24 000 000 zł sfinalizowano w 2022 roku. Książnica w Lesznie zmieniła swoją siedzibę na nowoczesny, budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb biblioteki na miarę XXI wieku. Pozwoliło to na znaczące poszerzenie oferty dla odbiorców, zwiększenie komfortu czytelników i stworzenie lepszych warunków pracy. Dzięki staraniom leszczyńska biblioteka brała w 2022 r. udział w dwóch projektach międzynarodowych, dofinansowanych ze środków MSZ: „Prutskie skały” oraz "Rewitalizacja szansą na społeczno-gospodarczą aktywizację obszarów zdegradowanych w mołdawskich miastach" mających na celu rozwój działów regionalnych w lokalnych bibliotekach i stworzenie w nich punktów informacji turystycznej. Ponadto, w 2022 roku kontynuowana była współpraca z Krajską Knihovną Vysočiny w Havlíčkovym Brodzie, której inicjatorem był w 2017 roku.

2. Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2022 roku prowadził wielotorowe działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej w Lesznie. Zatrudnił ukraińskojęzyczną bibliotekarkę do opracowania księgozbioru oraz uruchomił dział ukraiński na terenie jednej z filii, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Integracji Cudzoziemców. Prowadzono bezpłatne lekcje języka polskiego dla Ukraińców oraz działania edukacyjno-animacyjne. Biblioteka realizowała 6 projektów współfinansowanych ze środków MKiDN/NCK. Współpracowała z III sektorem – zorganizowano ponad 300 wydarzeń o charakterze kulturalnym i pro-czytelniczym. W 2022 roku standardem stało się symultaniczne tłumaczenie na język migowy wszystkich spotkań. Dodatkowo, spotkania były rejestrowane opatrywane napisami rozszerzonymi i umieszczane nieodpłatnie na kanale YouTube Biblioteki. Dyrektor nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział w Lesznie, dzięki czemu realizowana jest oferta dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wydłużył czas otwarcia biblioteki, jest ona czynna 7 dni w tygodniu od godziny 9.00 do 19.00. Dokładne planowanie każdego pomieszczenia i funkcji jakie ma pełnić w nowym obiekcie zaowocowało wzrostem liczby odwiedzin i czytelników w 2022 roku. Nowa siedziba to także powstanie, z jego inicjatywy, pierwszej w Polsce Biblioteki Jazzu – miejsca stanowiącego profesjonalne archiwum polskiego jazzu, w którym gromadzone są nie tylko tematyczne książki i płyty, ale także prasa i fotografia jazzowa oraz dokumentacja wielu polskich festiwali i koncertów.

3. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Od początku pracy w bibliotece jest członkiem leszczyńskiego koła SBP. Jako dyrektor udostępnia infrastrukturę biblioteki na potrzeby działań Kół i Oddziału SBP w Lesznie. Promuje zawód bibliotekarza, od 2022 r. w leszczyńskiej książnicy realizowany jest program praktyk dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dzięki któremu młodzi ludzie mają szansę poznać pracę Biblioteki i nabyć nowe umiejętności.

4. Działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Zintensyfikowano współpracę z mediami poprzez wywiady, relacje ze spotkań, transmisje na żywo. Rozwinięto kanały komunikacji w social mediach – w szczególności profil na Instagramie. Większość działań w Sieci realizowano w formule hybrydowej, z udziałem publiczności. Symultaniczne tłumaczenie wielu spotkań na język migowy to teraz standard.

5. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2017 roku utworzył Bibliotekę Ratuszową, ulokowaną na parterze leszczyńskiego Ratusza. Znajduje się tu kawiarnia literacka, wypożyczalnia oraz czytelnia. Jej dużym atutem jest kameralna scena. Odbywają się tam koncerty i spotkania. Andrzej Kuźmiński wyznaje zasadę, że do pociągu można wsiąść byle jakiego, ale ważne, żeby z dobrą książką. Dlatego czytelnictwo promuje nawet na Dworcu Głównym w Lesznie – pełną parą! Stworzył tam Bibliotekę wraz z Galerią. Rozpoczynając pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej posiadał już duże doświadczenie, zarówno jako autor, redaktor oraz wydawca. Jest regionalistą i autorem książek, w których z niestandardowej perspektywy przedstawia historię Adama Mickiewicza, kładąc mocny nacisk na związki wieszcza z Wielkopolską. Zatem naturalną koleją rzeczy było utworzenie w 2018 roku Działu Wydawniczego. Od tego czasu nakładem Wydawnictwa MBP ukazało się ponad 30 tytułów. W 2019 roku otrzymał od Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego Medal Za Serce dla Kultury.

6. Cechy osobowościowe

Wizjonerstwo i kreatywność Andrzeja Kuźmińskiego sprawiły, że biblioteka wpisała się w mapę miejsc kulturalnych stając się Leszczyńską Galerią Książki. Szacunek do historii łączy z otwartością na nowe pomysły i idee, to dzięki niemu nowy gmach scala tradycję z nowoczesnością. Potrafi przekonać do najbardziej szalonych pomysłów, wierząc że mogą one zostać zrealizowane. Życzliwością i umiejętnością słuchania innych zjednuje sobie przychylność współpracowników, jak i czytelników biblioteki. Stara się mieć partnerskie relacje z pracownikami. Dystansem do siebie oraz poczuciem humoru potrafi złagodzić najtrudniejsze sytuacje.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Andrzej Kuźmiński będzie reprezentować Okręg Wielkopolski w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2022.

Spotkanie Koła SBP w Czarnkowie

9 marca 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnkowie odbyło się spotkanie Koła SBP w Czarnkowie, którego przewodniczącą jest Hanna Niemczewska. Uczestniczyła w nim także Beata Walczak, Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Pile oraz Maria Bochan, Członek Honorowy SBP. W przyjaznej przestrzeni nowo wyremontowanej biblioteki omówiono bieżące działania koła. Zaproszono członków koła na IV Forum Bibliotekarzy Regionu Pilskiego, które odbędzie się już 23 marca 2023 r w Pile w Nadnoteckim Instytucie UAM przy Kołobrzeskiej 15.

Biblioteka w Czarnkowie dzięki kreatywności, zaangażowaniu i ogromnej pracy bibliotekarzy z Kierownik Grażyną Fąferek na czele stworzyła dogodne warunki dla swych użytkowników oraz piękną przestrzeń do rozwoju czytelnictwa w regionie czarnkowskim.

Życzymy powodzenia w finalizacji rozpoczętych projektów.

Bibliotekarz inny niż myślisz - konkurs fotograficzny

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ogłasza 9. edycję konkursu fotograficznego Bibliotekarz inny niż myślisz.

Celem konkursu jest przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp.

Warunki udziału:

 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
 • Należy przesłać fotografię w formacie .jpg
 • Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy pawel.pioterek@wsb.poznan.pl wraz z zeskanowanym podpisanym formularzem zgody na wykorzystanie zdjęć.

Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.

Prezentacja zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas seminarium „Biblioteki świata" 10 maja 2023 roku.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
--------------------------------
W miniaturce zdjęcie, które wygrało edycję konkursu w 2022 roku. Autor: Piotr Chlebus-Jancarczyk.

Spotkanie jest najważniejsze - zebranie Oddziału SBP w Poznaniu

Styczeń to okazja do podsumowań, rewizji rzeczywistości, ale i wyznaczania sobie wyzwań na nowy rok działalności.

Poznański Oddział SBP liczy 10 Kół. Na spotkanie 17 stycznia 2023 w Bibliotece Uniwersyteckiej przybyło 20 bibliotekarzy reprezentujących 8 kół.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono:

 • działalność w 2022
 • działalność w 2023
 • sprawy bieżące i organizacyjne
 • zebrano postulany i wolne głosy.

Spotkanie stacjonarne rządzi się swoimi prawami, aby było owocne, musi być kawa i ciastka. Pomysłów i słodyczy nie zabrakło.

Prezentacja omówiona na spotkaniu:


Zebranie Oddziału 17.01.2022 - autorstwa Magda Słocinska

Dodatkowo mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy Ludwig Wittgenstein Odyseja Traktatu zorganizowanej przy pomocy Centrum Kultury Austriackiej UAM w Salonie za Filarem BUP.

W imieniu Zarządu Oddziału SBP w Poznaniu dziękujemy Gospodarzom, Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej, za miłe przyjęcie.

Akcja "Różowa skrzyneczka"

Szanowni Państwo!

Jako poznański Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokładamy starań, by polskie biblioteki były dostępne dla wszystkich oraz działały ze wszystkimi możliwymi udogodnieniami.

Chcielibyśmy zainteresować wszystkich organizatorów i dyrektorów bibliotek inicjatywą pod hasłem "Różowa Skrzyneczka". Jej głównym zadaniem jest walka z ubóstwem menstruacyjnym. Jako reprezentantki i reprezentanci jednego z bardziej sfeminizowanych zawodów przyłączamy się do Akcji! Naszym marzeniem jest, aby we wszystkich bibliotekach znalazły się różowe skrzyneczki z produktami higienicznymi niezbędnymi podczas menstruacji.

Na podstawie badań statystycznych wiadomo, że głównym odbiorcą usług bibliotecznych są kobiety, a w Wielkopolsce w 2019 roku stanowiły aż 71% wszystkich wypożyczających. Umieszczenie różowej skrzyneczki w toalecie biblioteki z pewnością zostanie przez nie zauważone i przyczyni się do pozytywnej rozpoznawalności instytucji. Pokaże jej wrażliwość na problemy społeczne i zaangażowanie w ich rozwiązywanie. Każda instytucja posiadająca różową skrzyneczkę oznaczana jest na specjalnej mapie.

Uważamy, że zakup i wyposażenie różowych skrzyneczek powinny być uwzględnione w budżecie każdej instytucji publicznej tak jak inne środki higieny osobistej: papier toaletowy, mydło czy płyn dezynfekujący. Pragniemy jednak zauważyć, że skrzyneczki są również uzupełniane przez osoby, które mogły z nich w trudnym momencie skorzystać. Działają one bowiem zgodnie z hasłem akcji: weź, jeżeli potrzebujesz; podziel się, jeżeli masz nadmiar.

Od 22 sierpnia udostępniamy na instagramowym koncie Stowarzyszenia @sbp_poznan filmiki, które oswajają i popularyzują ideę różowej skrzyneczki. Wszystkie do bezpłatnego wykorzystania na wolnej licencji CC w słusznej sprawie i nagłośnienia Akcji.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego z poznańskim Oddziałem SBP - sbp@wbp.poznan.pl

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Oddział w Poznaniu
Przewodnicząca
Magdalena Słocińska

Powyższy list do pobrania.

Grafika: materiały Fundacji Różowa skrzyneczka

kropla krwi symbol akcji różowa skrzyneczka

Laureatki Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2022

25 listopada 2022 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Tegoroczne wyróżnienia, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, za swoje wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa, z rąk Mariusza Polarczyka, przewodniczącego Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Natalii Wasilewskiej z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego otrzymały:

 • dr Katarzyna Gmerek, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Emilia Lepkowska, kustosz dyplomowany Biblioteki Politechniki Poznańskiej
 • Ewa Zamiara, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Margonin.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty, władze samorządowe Miasta i Gminy Margonin, dyrektorzy i pracownicy bibliotek wielkopolskich, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz rodziny laureatek.

Uroczystości towarzyszył występ artystyczny zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu pod batutą pani Aleksandry Kuznowicz zatytułowany: „Gramy na flażoletach w Roku Romantyzmu Polskiego”. Uczniowie wykonali cykl utworów, dla których myślą przewodnią była fraza z poematu Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu:

(…) Więc ja przepiszczę
Na hebanowym moim flażolecie
Tę noc – przepędzę ją najlepiej w świecie.

Galeria zdjęć

Tryumf koloru – podwaliny sztuki współczesnej

„Gdy ktoś – nazywając kolor – powie czerwony i usłyszy to pięćdziesiąt osób, można się spodziewać pięćdziesięciu czerwieni w ich głowach i będą to bardzo różne czerwienie”, powiedział Josef Albers – grafik i teoretyk koloru.

Żeby się o tym przekonać, jeszcze do 11 grudnia 2022 można się wybrać na wystawę Tryumf koloru w CK Zamek. Zachęcamy i nie ukrywamy, że ekspozycje realizowane przez kuratorów Zamku budzą wśród członków i sympatyków SBP stałe zainteresowanie.

W czwartkowe popołudnie, jako Koło SBP przy Bibliotece wojewódzkiej wzmocnione przez przedstawicielki SBP z Biblioteki Raczyńskich, wybrałyśmy się na oglądanie i zgłębianie sztuki graficznej z przełomu XIX i XX wieku.

Na wystawie zgromadzono ponad 100 prac wykonanych przez francuskich artystów lub twórców tworzących w Paryżu w owym czasie. Prezentowany zbiór grafiki, przechowywany na co dzień w Muzeum Narodowym w Krakowie, w większości pochodzący z kolekcji Feliksa Jasieńskiego (znakomitego kolekcjonera, darczyńcy i mecenasa sztuki), pozwala prześledzić ewolucję zastosowania koloru w grafice, w której do pewnego momentu obowiązywał prymat czerni i bieli.

Fin de siècle przyniósł nobilitację grafice jako dziedzinie sztuki. Wymiar użytkowy i komercyjny był oczywisty, jednak walory artystyczne to novum dostrzeżone przez odbiorców i kolekcjonerów tego okresu.

Z dodatkowych atrakcji na pewno można wymienić możliwość zwiedzania wystawy z audioprzewodnikiem (specjalnie nagrana ścieżka dźwiękowa przeprowadza zwiedzających przez barwny świat arcydzieł grafiki francuskiej) oraz reprodukcje plakatów do kupienia w zamkowym sklepiku (wybór jest spory, a wiadomo, wszystkiego mieć nie można).

Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu
zaprasza na uroczystość wręczenia

Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

w dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 11.00

w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu,

Stary Rynek 78/79.

Program uroczystości

 • Powitanie – Mariusz Polarczyk - Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu
 • Ogłoszenie wyników Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Występ artystyczny - zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, dyrygent: Aleksandra Kuznowicz - tytuł: „Gramy na flażoletach w Roku Romantyzmu Polskiego”
 • Poczęstunek

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Galeria zdjęć

Biegamy dla tych, którzy sami biec nie mogą

25 września 2022 roku bibliotekarzy nie mogło zabraknąć nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, bo to właśnie w tym dniu miała miejsce kolejna edycja biegu charytatywnego PoMocnaPiątka, tym razem jesienna. Team Koła SBP przy Bibliotece wojewódzkiej został wzmocniony przez przedstawicielkę Koła SBP przy Bibliotece Raczyńskich. Brawo My!

To już po raz trzeci przedstawicielki naszej zawodowej branży zebrały się na starcie biegu i zmierzyły z ponad 5 kilometrowym dystansem wokół jeziora. Biegamy dla tych, którzy sami biec nie mogą. Opłata wpisowa od startujących zawodników idzie bowiem na konto podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Z wielką przyjemnością i radością wzięłyśmy udział w wydarzeniu. Bez względu na to, czy często się ruszamy, czy nie, to udział w biegu charytatywnym jest dobrym sposobem na poprawę formy i zebranie pieniędzy na szczytny cel.

,p>Pogoda była idealna. Słońce i około 16 stopni. Humory doskonałe. Uśmiech nas nie opuszczał nawet w trakcie wysiłku. Taki bieg to też idealne miejsce na nowe niecodzienne znajomości z ludźmi o podobnych przekonaniach, chociaż nie zawsze czytelniczych.,

,p>Byłyśmy charakterystycznie ubrane, co identyfikuje i powoduje naturalną ludzką ciekawość. Na starcie zjawiłyśmy się w „klubowych” koszulkach, czyli wściekle pomarańczowych z logo „Odjazdowego bibliotekarza”. Używamy tych barw i emblematów, gdy uprawiamy jakąś aktywność sportową: podczas jazdy na rowerze, w trakcie górskich wypraw i zdobywania szczytów, ale także przy nordic walking. Gdybyśmy kiedyś morsowały, to pewnie też w tych koszulkach.

,p>To, co dzieje się na trasie – pozostaje na trasie, często to po prostu „krew, pot i łzy”. Ukończenie wyzwania daje jednak niesamowite poczucie siły i spełnienia. Nie ważne potem, jak było ciężko, ważne, że się udało. Na mecie na zawodników czekały oklaski i medale, jako potwierdzenie i pamiątka wydarzenia oraz regeneracyjny posiłek, który szybko uzupełnił kalorie i płyny w organizmie.

Na wiosnę spotkamy się pewnie na kolej edycji, nad jeziorem Rusałka. Z innymi osobami biega się raźniej, więc zapraszamy do naszego bibliotecznego klubu biegaczy i chodziarzy. Poczucie, że wspólnie robimy coś ważnego, jest czymś niezapomnianym.

Relacja z edycji wiosennej 2022 - LINK
Strona FB organizatora - LINK

Strony