Ogólnopolskie badanie członków SBP

Z inicjatywy Zarządu Głównego SBP zostanie przeprowadzone drugie badanie ankietowe skierowane do wszystkich członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jego celem jest zebranie opinii członków na temat działalności organizacji, do której należą i jej wpływu na środowisko bibliotekarskie.

Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu kierunków działań Stowarzyszenia na najbliższe lata. Badanie będzie realizowane od 24 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Prace związane z dystrybucją ankiety koordynuje dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP Pani Aldona Zawałkiewicz: a.zawalkiewicz@sbp.pl

Wszelkie pytania dotyczące badania proszę kierować do Pana Pawła Pioterka, przewodniczącego Zespołu ds. badania opinii członków SBP: pawel.pioterek@poznan.merito.pl

Zarząd Główny zachęca wszystkich członków SBP do udziału w badaniu!

Link do ankiety dostępny jest u przewodniczących Kół.