Aktualności

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 - Paweł Pioterek

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pawłowi Pioterkowi, starszemu kustoszowi dyplomowanemu Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Został on jednocześnie kandydatem Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureata.

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2018

22 listopada 2018 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W ramach XXV jubileuszowej edycji nagrody główne otrzymali: Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Małgorzata Byra, kustosz Biblioteki Raczyńskich. W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP wzięło udział wielu bibliotekarzy z bibliotek publicznych i naukowych Wielkopolski, członkowie honorowi SBP oraz Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Mazurkiewicz. Ze względu na jubileusz na zakończenie uroczystości wykonano zdjęcie obecnych na sali laureatów poprzednich edycji. Galę uświetnił koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu Aleksandry Rykowskiej (mezzosopran) i Marii Rutkowskiej (fortepian).

Galeria zdjęć

XV Dzień Patrona Bibliotekarzy Wielkopolskich

XV Dzień Patrona Bibliotekarzy Wielkopolskich, to przepiękny słoneczny dzień 15 września 2018 roku. Tym razem bibliotekarze, ich przyjaciele i goście zaproszeni zostali przez organizatora, Oddział Pilski na Ziemię Krajeńską w powiecie pilskim. Gościem szczególnym jubileuszowego spotkania była Koleżanka Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyrazem szacunku dla bibliotekarzy był także udział gospodarzy tej ziemi – Pani Bogusławy Jagodzińskiej Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk i Pana Józefa Lewandowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica.
Dzień Patrona rozpoczął się „małą czarną”, koncertem zespołu „Błękit Krajny” oraz zwiedzaniem Biblioteki i Izby Muzealnej w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy.
Każdy Dzień Patrona, od pierwszego w dniu 7 sierpnia 2004 roku, był spotkaniem modlitewno – integracyjnym bibliotekarzy różnych sieci, naukowych, publicznych, szkolnych, pracujących i nestorów, teoretyków i praktyków bibliotekarstwa. Tak było i tym razem. Wszyscy o 11.00 spotkali się na Mszy św. w najstarszym polskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Królowej Krajny w Górce Klasztornej. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Lipski gospodarz miejsca, przełożony Misjonarzy Świętej Rodziny, rektor Sanktuarium. Dodatkowym przeżyciem był śpiew sanktuaryjnego chóru Towarzystwa Śpiewaczego Magnificat pod dyrekcją Ewy Dmochewicz. Po Mszy św. bibliotekarze mieli możność poznania historii Sanktuarium i odbycia „pielgrzymiego” spaceru po najważniejszych miejscach oraz wspólnego zdjęcia przed pomnikiem ks. Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Następnie wszyscy wspólnie udali się do Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk, do Muzeum Kultury Ludowej. U wrót Muzeum, przy śpiewie zespołu „Osieczanki”, powitani zostali chlebem i solą. Potem po wspólnej biesiadzie przy piknikowym posiłku rozpoczęło się uroczyste spotkanie, które prowadziła Maria Bochan. Były wyróżnienia i podziękowania, oraz spotkania z twórcami nauki i kultury krajeńskiej: prof. dr hab. Jowitą Kęcińską-Kaczmarek historykiem kultury i języka krajeńskiego, Konradem Kaczmarkiem pisarzem i pasjonatem pszczelarstwa, Zdzisławem Seroką poetą i regionalistą, Piotrem Brzezińskim artystą fotografikiem. Swoje pasje prezentowały koleżanki bibliotekarki z Oddziału Pilskiego: Lidia Bączkowska artystka ludowa i Wiesława Pyrcz pisarka. Spotkaniu towarzyszyły również dwie wystawy: Elżbiety Wrzeszcz „Impresje z podróży” rysunki węglem i Sylwii Mróz „Złotów” akwarele.
Niecodziennością „w plenerze” było wręczenie przez Joannę Pasztaleniec – Jarzyńską Prezes SBP przyznanych odznaczeń: Zasłużony dla Kultury Polskiej – Bogusławie Dembińskiej z Trzcianki i Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Aleksandrze Iwanickiej z Piły.
Gratulacje na ręce Marii Bochan, przewodniczącej Oddziału Pilskiego, organizatora XV Dnia Patrona skierowali : Koleżanka Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Pani Bogusława Jagodzińska Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk , Pan Józef Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica, Pani Iwona Smarsz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, oraz Magdalena Smełsz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.
Niespodzianką dla uczestników były specjalne wyróżnienia specjalnym dyplomem i wydawnictwami: Janiny Małgorzaty Halec z Leszna i Janusza Ambrożego inicjatorów pierwszego spotkania w 2004 roku. Podobnymi podziękowaniami uhonorowano najwytrwalszych „miłośników święta”: Aleksandrę Baumgart i Henryka Janaska z Oddziału w Koninie, Krystynę Dzikowską, Irenę Jurgę i Eugenię Sternal z Leszna, Gwidonę i Janusza Kempińskich, Elżbietę i Stanisława Andrzejewskich i Hannę Gałkowską z Poznania, Elżbietę Należytą, Ewę Burzyńską, Iwonę Supronowicz i Janinę Kolis z Oddziału Pilskiego. Wspomnieć należy, że wszyscy obdarowani zostali książkami, wizerunkiem Matki Boskiej Góreckiej i jabłkami z białośliwskich sadów.
Po wspólnej uroczystości, każdy miał możliwość spaceru i zwiedzenia Muzeum, spotkania z twórcami kultury i zanikającymi zawodami, przejażdżki bryczką …, najważniejsze były jednak koleżeńskie rozmowy przy śpiewie „Osieczanek”.
Z kronikarskiego obowiązku należy również zauważyć, że wszystkie Koła i Oddziały SBP obdarowano jubileuszowym plakatem, projektu artysty plastyka Andrzeja Podolaka, nawiązujący kolorystyką do barw Ziemi Krajeńskiej.

Autor tekstu: Maria Bochan, przewodnicząca Oddziału w Pile, uczestnik piętnastu Dni Patrona św. Wawrzyńca

Spotykamy się po raz piętnasty, Pierwszy Dzień Patrona to 7 sierpnia 2004 roku, inicjatywa 3 osób, Janiny Małgorzaty Halec, Janusza Ambrożego i Marii Bochan. Wszyscy są dzisiaj z nami. Pierwsze spotkanie to działania Oddziału Pilskiego, Gołańcz – Smogulec – Margońska Wieś. A później inny zakątek Wielkopolski i zaproszenia z Oddziałów: Leszno, Poznań, Kalisz, Konin, Ostrów Wlkp.
Zawsze spotkanie modlitewno – integracyjne bibliotekarzy różnych sieci, naukowych, publicznych, szkolnych, pracujących i nestorów, teoretyków i praktyków bibliotekarstwa. Konferencje, wykłady, koncerty, spotkania z nauką i dziedzictwem kulturowym Wielkopolski - Bukówiec Górny, Włoszakowice, Dobrzyca, Ląd, Gołuchów, Zaniemyśl, Lednogóra, Gniezno, Antonin, Ciążeń. Zawsze z nami, patron naszego zawodu św. Wawrzyniec z Brindisi. Od pomnika św. Wawrzyńca na Rynku w Gołańczy, po kościoły pod wezwaniem, ołtarze.

Wyróżnienia

 • Zasłużony dla Kultury Polskiej – Bogusława Dembińska,
 • Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Aleksandra Iwanicka

Podziękowania

 • Inicjatorzy:
  - Janina Małgorzata Halec
  - Janusz Ambroży
 • Miłośnicy święta, po raz jedenasty
  Konin: Aleksandra Baumgart, Henryk Janasek
  Leszno: Krystyna Dzikowska, Irena Jurga, Eugenia Sternal
  Poznań: Gwidona i Janusz Kempińscy, Elżbieta i Stanisław Andrzejewscy, Hanna Gałkowska
  Piła: Elżbieta Należyta, Ewa Burzyńska, Iwona Supronowicz, Janina Kolis

Goście

 • Pani Bogusława Jagodzińska, Burmistrz Wyrzyska
 • Joanna Pasztaleniec - Jarzyńska, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Twórcy

 • Prof. dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek - Krajna, gwara krajeńska, strój krajeński
 • Konrad Kaczmarek
 • Zdzisław Seroka i Piotr Brzeziński

Osieczanki

Zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, w świetlicy muzycznej w Osieku nad Notecią. Powstał w połowie 2016 roku. Liczy 16 osób. Szeroki repertuar, od piosenki ludowej do piosenki współczesnej. Liczne występy w sąsiednich gminach, udział w konkursach. Śpiew i ćwiczenia fitness. Instruktorem zespołu jest Pani Danuta Błażejczak.

Galeria zdjęć

Autor zdjęć: P. Beata Walczak

XV Dzień Patrona św. Wawrzyńca

Zarząd Oddziału SBP w Pile zaprasza 15 września 2018 roku na Ziemię Krajeńską, na jubileuszowe XV spotkanie.

Program spotkania

 • 9.30 – 10.30: „Mała czarna”, Łobżenica, Gminne Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 20,
 • 11.00: Msza św., Górka Klasztorna, Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej – Królowej Krajny; spacer po najstarszym w Polsce miejscu kultu maryjnego,
 • 13.30: Spotkanie w plenerze, Osiek nad Notecią, Muzeum Kultury Ludowej

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 5 września 2018 roku

Koszt

Koszt uczestnictwa - 48 zł., płatność w Dniu Patrona.

Dodatkowe informacje : Maria Bochan, nr tel.: 692452447, adres e-mail: maria.bochan@wp.pl

Koncert z okazji 100-lecia SBP

W dniu 1 grudnia 2017 r w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej odbył się Koncert z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorami imprezy była Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Biblioteka Politechniki Poznańskiej, a dla członków Stowarzyszenia, przyjaciół i sympatyków bibliotekarstwa zagrała Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy.

Galeria zdjęć

Społeczna zbiórka książek w Chodzieży

W październiku 1917 r. członkowie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą w kraju organizację skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek. Datę tę uznaje się za początek działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który nazwę obecną przyjął w 1953 r. Z okazji jubileuszu Biblioteki regionu wielkopolskiego włączyły się do akcji Społecznej Zbiórki Książek. Chodzieska biblioteka wzięła udział w tym przedsięwzięciu i w październiku zachęciła czytelników do podarowania nieuszkodzonych, nowych książek. Zebrane książki zostały przekazane do Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, a dokładnie swoje miejsce znalazły na oddziale dziecięcym, aby najmłodsi choć na chwilkę mogli zapomnieć o chorobie.

W piątek 1 grudnia bibliotekarki wybrały się do wspomnianego szpitala, by zachęcić dzieci do czytania i korzystania z podarowanych książek. Czas upłynął w miłej atmosferze a opowiadania i wierszyki o tematyce świątecznej wprowadziły wszystkich w radosny nastrój. Warto dodać, że najwięcej książek swoim chorym kolegom przekazały dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 3 Wesoły Smyk w Chodzieży. Piękna postawa, brawa dla przedszkolaków!

Galeria zdjęć

Laureaci nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

W środę, 23 listopada, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. Nagroda przyznawana jest wielkopolskim bibliotekarzom za wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa. Otrzymują ją Ci, którzy wyróżniają się i w swojej pracy, wychodzą poza codzienne obowiązki. W uroczystości wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjaciele bibliotekarze i rodziny nagrodzonych.

Tegoroczne nagrody otrzymali:

 • Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie;
 • Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 • oraz Martyna Nowosadzka z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu - Nagrodę Młodych.

Nagrody wręczyła Małgorzata Furgał, przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP w Poznaniu. Gratulacje laureatom przekazała Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP w Warszawie. Głos zabrali Paweł Kuszczyński prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Mariusz Polarczyk przewodniczący Oddziału Poznańskiego SBP. W imieniu laureatów podziękowali Jerzy Kondras i Włodzimierz Grabowski.

Uroczystość uświetnił koncert duetu: Maciej Gwóźdź - trąbka, Maria Rutkowska – fortepian. Finałem uroczystości były życzenia i kwiaty dla wyróżnionych.

Galeria zdjęć

Zaproszenie na wręczenie nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu
zaprasza na uroczystość wręczenia

Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 11.00

w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich,

Stary Rynek 78/79

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Powitanie – Małgorzata Furgał Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Wystąpienie gości
 • Koncert na trąbkę i fortepian
  Maciej Gwóźdź – trąbka
  Maria Rutkowska – fortepian

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Podziękowania za udział w zbiórce książek

23 października 2017 r. odbyła się Społeczna Zbiórka Książek na rzecz szpitali dziecięcych.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność, a organizatorom za pracę. Przekazujemy podziękowania od dzieci i szpitali.

Galeria zdjęć

Podziękowania w imieniu dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Podziękowania w imieniu dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Przekazanie książek przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu pacjentom Oddziału Dziecięcego nowotomyskiego szpitala
Przekazanie książek przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu pacjentom Oddziału Dziecięcego nowotomyskiego szpitala
Obrazek od dzieci ze Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
Obrazek od dzieci ze Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
Podziękowania w im. pacjentów Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza W Poznaniu
Podziękowania w im. pacjentów Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
 
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu

Społeczna Zbiórka Książek

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteki regionu Wielkopolskiego serdecznie zapraszają do udziału w Społecznej Zbiórce Książek.

Zbiórka odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej oraz na dziedzińcu Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (przy ul. Ratajczaka).

Zbieramy książki nowe, nieuszkodzone dla MAŁYCH i trochę WIĘKSZYCH pacjentów ze szpitali dziecięcych w całym regionie.

Jeżeli mają Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży, dołączcie do nas i weźcie udział w akcji. Książki przekażemy do placówek medycznych, uprzyjemniając w ten sposób czas spędzony z dala od domu.

Plakat społecznej zbiórki książek

XXIV edycja Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu ogłasza XXIV edycję Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego.
Celem konkursu jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Przyznawane są 2 nagrody główne i nagroda młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Kandydatów do nagród zgłaszają dyrektorzy bibliotek lub przewodniczący kół SBP. Odpowiednio umotywowane wnioski należy składać do właściwych Zarządów Oddziałów SBP. Zarządy Oddziałów po zapoznaniu się z kandydaturami składa zaopiniowane wnioski do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu.

Termin składania wniosków do Zarządu Okręgu – 30 września 2017 r.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmie Kapituła Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w 2 połowie listopada br.

XIV Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca. Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wlkp. serdecznie zaprasza w dniu 16 września 2017 do Powiatu Ostrowskiego na XIV Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca.

Program spotkania

 • Godz. 10.00 – przyjazd i rejestracja uczestników w Kotłowie
 • Godz. 10.15 – msza św. w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie - na pamiątkę pobytu Fryderyka Chopina w kościele Kotłowskim odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 • Godz. 12.00 – oficjalne powitanie w Antoninie (kawa)
 • Godz. 12.20 – koncert chopinowski Tianyu Zhov (uczestniczka ostatniego konkursu chopinowskiego Chiny, Kanada) - prowadzenie Jan Popis
 • Godz. 14.00 – wyjazd do Przygodzic
 • Godz. 14.30 – obiad, kawa, ciasto
 • Godz. 16.00 – zakończenie spotkania

Zgłoszenia

przyjmujemy do 21 sierpnia 2017 r.
Listę uczestników prosimy przesłać na adres: biblioteka@odolanow.pl
kontakt: Małgorzata Jędrzejak, tel. 62 7331871

Koszt

Koszt udziału - 45 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać od 01.08. 2017 do 10.08.2017 na konto Oddziału SBP w Ostrowie Wlkp.:
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy Oddział Odolanów Nr. rachunku 34 8409 0001 2002 0111 8285 0001
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Ostrów Wlkp.
Tytułem: Święto Patronalne 2017 – darowizna (lista imienna - np. wpłaca skarbnik koła za kilka osób)

Oddział SBP Ostrów Wlkp.

adres korespondencyjny
Biblioteka Publiczna G i M Odolanów
Al. Jana Pawła II/1
63-430 Odolanów

Galeria zdjęć

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

fot. Piotr Raczkowski

Realizacja projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w ramach współpracy partnerskiej z Krajską Knihovną Vysociny (Wojewódzką Biblioteką Wysoczyzny w Havlickowym Brodzie) przystąpiło do realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”.
Zadanie to jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. W jego ramach zostanie przeprowadzony cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, mających na celu promocję kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania kultur na przestrzeni lat pośród polskiej i czeskiej opinii publicznej oraz umiędzynarodawianie organizacji partnerskich. Powstaną dwujęzyczne publikacje – foldery obu Bibliotek oraz zbiór legend miejskich. Wymienimy się wystawami poświęconymi znanym pisarzom – Karelovi Havlickowi Borovskiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Stanisławowi Grochowiakowi, Jarosławowi Haskowi.
Zorganizowana zostanie konferencja o tematyce historyczno-kulturowej, a także wyjazdy studyjne partnerów. Wspólne rezultaty pracy intelektualnej, będą dostępne dla każdej zainteresowanej instytucji kultury lub biblioteki. Sama współpraca jest początkiem prac merytorycznych nad materiałami, które przyczynią do wzbogacenia wiedzy społeczności lokalnych regionów na temat historii i kultury własnej oraz powiązań pomiędzy nimi. Wzmocni ona również poczucie obywatelskości, odrębności kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu dla zrozumienia innych kontekstów kulturowych.

Pani Dorota Grewling Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2016

W 2016 r. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku została wybrana pani Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Pani Dorota ma już 30-letni staż pacy w bibliotece i zyskała duże uznanie środowiska za swoją pracę. Jej kandydatura została również zgłoszona do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Jest osobą ambitną, kreatywną, konsekwentną, stanowczą, innowacyjną i otwartą na współpracę. Prowadzi  nowoczesną bibliotekę   międzypokoleniową  gromadzącą zabytki kultury materialnej i niematerialnej   regionu. Od 2012 roku uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Digitalizuje najcenniejsze zbiory regionalne i udostępnia poprzez stronę www. biblioteki.  Prowadzi bibliografię dla powiatu chodzieskiego. Realizuje przedsięwzięcia, których społeczność lokalna oczekuje i  które aktywnie współtworzy. Autorytet i uznanie dla jej dokonań w kraju powodują, że z mieszkańcami Chodzieży spotykają się wybitni twórcy kultury , w 2016 roku m. in. Grażyna Szapołowska, Michał Rusinek, Janusz Leon Wiśniewski. Działania   przeprowadza w przestrzeni miejskiej – w parku,, rynku chodzieskim i na promenadzie nad jeziorem.

1. Działania na rzecz biblioteki/bibliotek  

W 2016 roku kontynuowała prace nad „Koncepcją rozbudowy MBP w Chodzieży” przygotowując „Wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlano - wykonawczej rozbudowy biblioteki”. Przeprowadziła remont i wyposażyła   w sprzęt specjalistyczny  oraz profesjonalne oświetlenie dwa nowe pomieszczenia Działu Historii i Tradycji Miasta, wykorzystywane  na wystawy czasowe i   warsztaty historyczne.  Rozszerzyła automatyzację procesu bibliotecznego o nowe usługi dla czytelnika. Zakupiła ponownie dostęp do baz IBUK Libra i NASBI. Uruchomiła drugi facebook/Dział Historii i Tradycji Miasta/ jako formę  popularyzacji historii miasta i regionu przez bibliotekarzy i użytkowników, pasjonatów lokalnych. Działania biblioteki  reklamowała poprzez plakaty , katalogi, foldery oraz   lokalne media  – Nasz Tygodnik Chodzieski, Chodzieżanin, Tygodnik Nowy, portale  - „naszemiasto.pl.chodzież”, „dziennikowy.pl” „w bibliotece.pl”, facebook  „ Nasz Tygodnik Chodzieski” i w TV Asta.

2. Działania na rzecz  użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego

Realizowała model biblioteki międzypokoleniowej będącej ośrodkiem promocji kultury, instytucji otwartej, oferującej nowe technologie, współpracującej  z podmiotami środowiska lokalnego, będącej miejscem  niezależnej edukacji użytkownika każdego wieku .    

Rozbudowała zbiory  stanowiące dziedzictwo kultury regionu o 90 eksponatów, w tym 70 z zakupu. Współpracowała z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego i naukowcami z Muzeum Okręgowego w Pile oraz z Muzeum Regionalnym w Szczecinku i Muzeum Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku. Zorganizowała II Chodzieską Noc Muzeów(14 V) z wykładem i pierwszą wystawą  czasową  „Kolmar in Posen 1914-1918” (14 V – 31 XII),  oraz  warsztaty dla dzieci „Z hełmem, tarczą i mieczem odtwarzamy średniowiecze”(25-27 VII).    

Rozszerzyła działalność  „Klubu podróżnika”  o prelekcje i prezentacje multimedialne  członków Klubu, zapraszała do Dyskusyjnego Klubu Książki(10), Klubu „Zrób to Sama”, Klubu „Zręcznych Rąk”  dla dzieci. Uruchomiła projekty biblioterapeutyczne dla dzieci ze świetlicy „Promyk Dobra” i dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, przeprowadziła wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej projekt „ Galeria ceramiki w bibliotece” tworząc oryginalne galerie w Sali wystaw i  w plenerze. Natomiast w projekcie „Pokolenie 50 + w Internacie” uczestnicy  nabyli umiejętności wyszukiwania specjalistycznych porad np. dla szydełkowych inspiracji i dokonywania bezpiecznych zakupów sieci. Od maja do grudnia – zrealizowała  cykl imprez „70 lat chodzieskiej biblioteki” z wystawą, konkursami literackimi i fotograficznymi, imprezami w plenerze, spektaklami teatrów „Próbownia” i „Teatr 44” oraz „uroczystością urodzinową” (7 XII) i kalendarzem jubileuszowym. Uczestniczyła w plenerowych imprezach miejskich : projekt  „Żywiołowa Biblioteka” w pikniku naukowym „4 Żywioły” z (18 IX), festynie „Zdrowa Sobota(20 VIII), festynie charytatywnym „Dobrofest” (7 IX).

Biblioteka od lat osiąga wzrost usług bibliotecznych tradycyjnych i elektronicznych realizowanych w dziale „Wypożyczalnia  Multimedialna i Czytelnia Internetowa” z 6 stanowiskami dostępu. Odnotowała - 4978 czytelników /+261/ i społeczny zasięg 26,06; 102 383 wypożyczenia /+199/ i 536,03 na 100 mieszkańców;  zakupiła 1559 woluminów i osiągnęła wskaźnik zakupu 8,16 wol.
Konsekwencja Doroty Grewling w zarządzaniu Biblioteką i wypełnianiu misji instytucji przyczynia się systematycznie do osiągania najlepszych wyników czytelniczych w Wielkopolsce. Za te działania w 2015 roku   Wojewódzka Biblioteka Publiczna  i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przyznała wyróżnienie „Templum Libri” za najlepsze wyniki czytelnicze i promocję czytelnictwa w województwie wielkopolskim za rok 2014 w kategorii bibliotek miejskich,  a  w 2016  otrzymała -  Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „ Wierni tradycji” przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (legitymacja nr 11089).

3. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Wykonuje  funkcje biblioteki powiatowej, oraz zadania biblioteki gminnej dla Gminy Chodzież, organizuje
Powiatowy Dzień Bibliotekarza / 2016 w BPM i G Margonin/, negatywnie zaopiniowała projekt połączenia biblioteki i domu kultury w Margoninie, udostępniła katalog rozproszony bibliotek w powiecie, przeprowadza     seminaria dla bibliotekarzy sieci publicznej i  realizuje instruktaż w bibliotekach powiatu. Kieruje zespołem pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, świadomych  zmieniającej się misji współczesnej biblioteki, z sukcesami aplikującymi do programów kierowanych do bibliotek, systematycznie uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, posiadających uprawnienia liderów programów.

Od 1987 roku jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, była członkiem Zarządu Okręgu w Pile, od lat kierowała pracą Koła w Chodzieży, powierzono jej to zadanie na lata 2017-2021, była i jest delegatem na Zjazdach  Oddziałowych i Okręgowych. W kadencji 2009-2013 i 2013-2017 pełni funkcję Skarbnika Oddziału Pilskiego.  Wyróżniona : Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego 2006, Odznaką Honorową SBP w 2008 roku,
Odznaką Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”2016.

4. Osiągnięcia zawodowe z wcześniejszych lat

11 listopada 2014  utworzyła w strukturze Biblioteki Dział Historii i Tradycji Miasta, który właściwie pełni funkcję nowoczesnego muzeum miejskiego o bogatych zbiorach ceramiki i fajansu chodzieskiego.
W 2015 opracowała „Koncepcję  rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży”, projekt rozbudowy zabytkowego obiektu biblioteki o nowe skrzydło, który wpisano do realizacji ze środków unijnych w ramach „Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Chodzieży”. Z sukcesami uczestniczy w różnorodnych konkursach ogólnopolskich  i lokalnych, w tym ogłaszanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundację Orange, Akademię Rozwoju Filantropii. Zaprasza użytkowników na Tydzień Bibliotek, Tydzień z Internetem, Narodowe Czytanie, Tydzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  Redaguje od 2003 roku we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej serię wydawnicza pt. „Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej” oraz pełni rolę oficyny dla regionu, w 2014 wydała „Opowieści i legendy chodzieskie” z ilustracjami  wybitnego artysty  Alfreda Aszkiełowicza.

 

Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Laureaci Nagrody im. A. Wojtkowskiego 2016

W środę, 23 listopada, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa.

Laureaci XXIII edycji konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

 • Grażyna Fąferek, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie
 • Dorota Kurzawska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach
 • Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Nagrodę otrzymały osoby, które w swojej pracy wychodzą poza codzienne obowiązki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjaciele bibliotekarze i rodziny laureatów.

Nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła Anna Janowicz - Kamińska z Departamentu Kultury UM. Głos zabrali również Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. W imieniu laureatów podziękował Paweł Pioterek.

Uroczystość uświetnił koncert duetu: Aleksandra Lesner - skrzypce, Maria Rutkowska – fortepian. Finałem uroczystości były życzenia i kwiaty dla wyróżnionych.

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575
IMG_1585 IMG_1586

Zaproszenie na XXIII edycję wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu zaprasza bibliotekarzy województwa wielkopolskiego na finał XXIII edycji rozdania nagród, który odbędzie się 23 listopada 2016 o godz.11.00 w Bibliotece Raczyńskich w Sali nr 5, Pl. Wolności 19.

Program uroczystości:

 • Powitanie – Małgorzata Furgał Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Wystąpienie gości
 • Koncert na skrzypce i fortepian - Aleksandra Lesner – skrzypce, Maria Rutkowska – fortepian


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie na XIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy - 17 września 2016

Oddział SBP w Poznaniu serdecznie zaprasza na obchody XIII Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy, które odbędą się 17 września 2016 w Międzychodzie.

Program:

 • 10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie (dawny Dom Kultury) ul. Plac Kościuszki 9; - poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
 • 11:00 – msza św. w Kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie (ul.17 Stycznia 71) z udziałem chóru Lutnia,
 • 12:00 – oficjalne powitanie w Centrum Animacji Kultury – sala widowiskowa,
 • 13:00 – zwiedzanie Międzychodu (w grupach),
 • 14:30 – wyjazd do Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu (15 km),
 • 15:00 – obiad, kawa, ciasto; prelekcja dotycząca osadnictwa olenderskiego; zwiedzanie skansenu (ścieżka edukacyjna z parkiem miniaturowych domów olenderskich).
 • 16.30 - 17.00 - Zakończenie spotkania.

 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 10 lipca br. Listy uczestników prosimy przesyłać na adres: olimpia@up.poznan.pl (Olimpia Małecka tel. 618487818)
Koszt udziału - 40 zł.
Wpłat prosimy dokonywać od 01.06.2016 do 10.07.2016 na konto Oddziału SBP w Poznaniu: SGB-Bank S.A., I Oddział w Poznaniu, ul.Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań nr 86 1610 1133 2003 0229 4443 0001 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Poznaniu z dopiskiem „Święto Patronalne 2016 – darowizna”.
Serdecznie zapraszamy!
 
Program do wydruku
 
 

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556 IMG_1554
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575 IMG_1582
IMG_1585 IMG_1586 IMG_1587
IMG_1588

Tydzień Bibliotek 2016

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbędzie się jak zwykle w dniach 8-15 maja, w tym roku pod hasłem "Biblioteka inspiruje".

Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień bibliotek w Wielkopolsce

O Tygodniu Bibliotek na stronach SBP.

Uhonorowano laureatki nagrody im. A. Wojtkowskiego

24 listopada 2015 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego, przyznawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Kapituły przedstawiony przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Laureaci XXII edycji konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

Nagrody główne:

 • Elżbieta Mielcarek, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w zawodzie bibliotekarza pracuje 31 lat. Jest absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu z zakresu filologii polskiej.
 • Mirosława Potkowska, dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej od 1 stycznia 1984 r., w zawodzie bibliotekarza pracuje 43 lata.
  Poza pracą zawodową Mirosława Potkowska jest aktywnym działaczem społecznym, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w której to organizacji pełniła wiele funkcji - od sekretarza (1973 r.) po przewodniczącą (1979-1992) i wiceprzewodniczącą (do 2004 r.) Koła Rawicz. W latach 1989-1997 sprawowała funkcję sekretarza Zarządu Okręgu w Lesznie, a następnie była członkiem Zarządu Oddziału do 2013 r. Obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału w Lesznie oraz Okręgu Wielkopolskiego.

Nagroda młodych:

 • Karolina Dąbrowska rozpoczęła pracę w 2006 roku zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zatrudniona jest na stanowisku starszego bibliotekarza w Filii nr 11 Biblioteki Raczyńskich.
  Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, aktywnie wspomagając działania Zarządu.

W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli władz lokalnych województwa wielkopolskiego, dyrektorów bibliotek, laureatów ubiegłorocznych edycji nagrody oraz bibliotekarzy z naszego regionu
Uroczystość uświetnił koncert na harfie, w wykonaniu Pani Alicji Garczarek, absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575
IMG_1585 IMG_1586

Strony