Studia Podyplomowe z Bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu

Celem studiów jest zdobycie niezbędnych kompetencji – stosownej wiedzy i kwalifikacji – do pracy jako bibliotekarz w bibliotece każdego typu, w tym w bibliotece szkolnej i pedagogicznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z systemów biblioteczno-informacyjnych, katalogowania, funkcjonowania, zarządzania i organizacji bibliotek różnych typów, prawa dotyczącego bibliotek, a także organizacji różnorodnych form pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym, w tym z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać funkcjonowanie i organizację kilku bibliotek naukowych Poznania oraz wybranych wydawnictw. Uczestnicy studiów zdobędą ogólne wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury współczesnej, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej. Nabędą umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem. Wartością dodaną tych studiów jest możliwość uczenia się od osób, które na co dzień zawodowo zajmują się problematyką objętą programem studiów, są autorytetami w środowisku bibliotekarskim i laureatami prestiżowych nagród, w tym ministerialnych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod linkiem: