Aktualności

Honorata Anna Struzik - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pani Honoracie Annie Struzik, bibliotekarzowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. Laureatka została jednocześnie kandydatką Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureatki.

Bibliotekarz Roku 2019 - początek X edycji Konkursu

Zarząd Główny SBP ogłasza rozpoczęcie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019:

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na portalu SBP:

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2019

20 listopada 2019 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie XXVI edycji Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP wzięło udział wielu bibliotekarzy z bibliotek publicznych i naukowych Wielkopolski, członkowie honorowi SBP. Galę uświetnił koncert w wykonaniu Michała Sobierajskiego, finalisty „The Voice of Poland”.
Tegoroczne wyróżnienia, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, za swoje wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa z rąk Małgorzaty Furgał, przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Włodzimierza Mazurkiewicza, dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otrzymały:

 • Anna Pietruszka, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
 • Hanna Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie,
 • Beata Walczak, dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,
 • Karolina Bartosz, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie - Nagrodę Młodych.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

(zdjęcie - PiMBP w Kole)

Galeria zdjęć

XXVI Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu
zaprasza na uroczystość wręczenia

Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 11.00

w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu,

Stary Rynek 78/79.

Program uroczystości

 • Powitanie – Małgorzata Furgał - Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
 • Ogłoszenie wyników Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Wystąpienie gości
 • Koncert

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP - 24-25 września 2019

W dniach 24-25 września 2019 r. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele wszystkich Okręgów, którzy prezentowali ich działalność: sukcesy, problemy oraz postulaty.

Okręg Wielkopolski reprezentowali przewodnicząca Małgorzata Furgał oraz sekretarz Paweł Pioterek, który został jednocześnie powołany do Zarządu Głównego SBP. Gratulujemy!

W programie posiedzenia znalazły się wystąpienia dotyczące:

 • Podsumowania działalności SBP w latach 2017-2019: mocne i słabe strony - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 • Realizacji programu działania na kadencję 2017-2021 i wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 2017 - Barbara Budyńska/Anna Grzecznowska
 • Działalności struktur terenowych SBP w latach 2017-2019: osiągnięcia, problemy - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 • Działalności sekcji, komisji i zespołów SBP w latach 2017-2019 - Marzena Przybysz
 • Działalności wydawniczej SBP - Marta Lach
 • Kierunków zmian stowarzyszeń bibliotekarskich w Europie i na świecie - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 • Strategii SBP po 2021 roku. Tezy do dyskusji i dalszych prac zespołowych - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 • Statutu SBP: jakie zmiany są niezbędne? Tezy do dyskusji i dalszych prac zespołowych
 • Podstaw finansowych działalności SBP - Bożena Chlebicka-Abramowicz
 • Wytycznych ZG SBP w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich Podsumowanie konsultacji i przyjęcie dokumentu - Bożena Chlebicka-Abramowicz

XVI Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca

Oddział SBP w Kaliszu serdecznie zaprasza w dniu 21 września 2019 do Kalisza na XVI Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca.

Program spotkania:

Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu - ul. Kanonicka 5 - (parking ul. Parczewskiego - tuż za murami Katedry)

 • godz. 10.45- przywitanie uczestników, przedstawienie planu spotkania
 • godz. 11.00 - Msza św. pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Katedralnej księdza Prałata Adama Modlińskiego- z obecnością Chóru Cante Deo pod kierunkiem Katarzyny Kubera
 • godz. ok.11.45 – historia i zwiedzanie Katedry

Podział na grupy:

 • godz. ok. 12.30 – 14.30 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m.in. szlakiem sławnych Kaliszan: A. Asnyka, M. Konopnickiej, W. Bogusławskiego, St. Szolc-Rogozińskiego, M. Dąbrowskiej)

Sala Recepcyjna kaliskiego Ratusza

 • ok. godz. 14.30 - spotkanie okolicznościowe z władzami miasta Kalisza oraz program słowno – muzyczny w wykonaniu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka
 • poczęstunek (bufet kawowy/ ciepły posiłek)
 • ok. godz. 16.30 – Zakończenie spotkania

Koszt:

Przewidywany koszt uczestnictwa: 50 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 sierpnia 2019 – ilość uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać na adres: a.aneta@gazeta.pl

Telefony kontaktowe:

 • Aneta Lipińska 691 131 626
 • Anna Katarzyna Raczko 605 649 692
 • Maria Kubacka-Gorwecka 507 198 513

Wpłat prosimy dokonywać tytułem:
Święto Patronalne 2019
Zarząd Oddziału SBP w Kaliszu
Nr rachunku PKO BP: 60 1020 2212 0000 5102 0095 0279

Medal Bibliotheca Magna Perennisque dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

14 maja 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu otrzymała zaszczytne wyróżnienie - Medal Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa. Medal przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyła Bibliotece Pani Małgorzata Furgał - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP wraz z Panem Mariuszem Polarczykiem - Przewodniczącym Oddziału SBP w Poznaniu.
W uzasadnieniu czytamy: Uhonorowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Medalem Bibliotheca Magna Perennisque stanowi potwierdzenie kulturotwórczego i dydaktycznego znaczenia Biblioteki nie tylko w środowisku lokalnym, ale i dla całej Wielkopolski.
Radość z wyróżnienia jest wielka, ponieważ Biblioteka trafiła do zacnego grona czterech bibliotek pedagogicznych w kraju (obok Warszawskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej) odznaczonych tym medalem.
(informacja i zdjęcia ze strony https://www.pbp.poznan.pl/node/4109)

dyplom
medal
laudacja

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 - Paweł Pioterek

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pawłowi Pioterkowi, starszemu kustoszowi dyplomowanemu Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Został on jednocześnie kandydatem Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureata.

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego 2018

22 listopada 2018 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W ramach XXV jubileuszowej edycji nagrody główne, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, otrzymali: Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Małgorzata Byra, kustosz Biblioteki Raczyńskich. W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP wzięło udział wielu bibliotekarzy z bibliotek publicznych i naukowych Wielkopolski, członkowie honorowi SBP oraz Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Mazurkiewicz. Ze względu na jubileusz na zakończenie uroczystości wykonano zdjęcie obecnych na sali laureatów poprzednich edycji. Galę uświetnił koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu Aleksandry Rykowskiej (mezzosopran) i Marii Rutkowskiej (fortepian).

Galeria zdjęć

XV Dzień Patrona Bibliotekarzy Wielkopolskich

XV Dzień Patrona Bibliotekarzy Wielkopolskich, to przepiękny słoneczny dzień 15 września 2018 roku. Tym razem bibliotekarze, ich przyjaciele i goście zaproszeni zostali przez organizatora, Oddział Pilski na Ziemię Krajeńską w powiecie pilskim. Gościem szczególnym jubileuszowego spotkania była Koleżanka Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyrazem szacunku dla bibliotekarzy był także udział gospodarzy tej ziemi – Pani Bogusławy Jagodzińskiej Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk i Pana Józefa Lewandowskiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica.
Dzień Patrona rozpoczął się „małą czarną”, koncertem zespołu „Błękit Krajny” oraz zwiedzaniem Biblioteki i Izby Muzealnej w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy.
Każdy Dzień Patrona, od pierwszego w dniu 7 sierpnia 2004 roku, był spotkaniem modlitewno – integracyjnym bibliotekarzy różnych sieci, naukowych, publicznych, szkolnych, pracujących i nestorów, teoretyków i praktyków bibliotekarstwa. Tak było i tym razem. Wszyscy o 11.00 spotkali się na Mszy św. w najstarszym polskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Królowej Krajny w Górce Klasztornej. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Lipski gospodarz miejsca, przełożony Misjonarzy Świętej Rodziny, rektor Sanktuarium. Dodatkowym przeżyciem był śpiew sanktuaryjnego chóru Towarzystwa Śpiewaczego Magnificat pod dyrekcją Ewy Dmochewicz. Po Mszy św. bibliotekarze mieli możność poznania historii Sanktuarium i odbycia „pielgrzymiego” spaceru po najważniejszych miejscach oraz wspólnego zdjęcia przed pomnikiem ks. Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Następnie wszyscy wspólnie udali się do Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk, do Muzeum Kultury Ludowej. U wrót Muzeum, przy śpiewie zespołu „Osieczanki”, powitani zostali chlebem i solą. Potem po wspólnej biesiadzie przy piknikowym posiłku rozpoczęło się uroczyste spotkanie, które prowadziła Maria Bochan. Były wyróżnienia i podziękowania, oraz spotkania z twórcami nauki i kultury krajeńskiej: prof. dr hab. Jowitą Kęcińską-Kaczmarek historykiem kultury i języka krajeńskiego, Konradem Kaczmarkiem pisarzem i pasjonatem pszczelarstwa, Zdzisławem Seroką poetą i regionalistą, Piotrem Brzezińskim artystą fotografikiem. Swoje pasje prezentowały koleżanki bibliotekarki z Oddziału Pilskiego: Lidia Bączkowska artystka ludowa i Wiesława Pyrcz pisarka. Spotkaniu towarzyszyły również dwie wystawy: Elżbiety Wrzeszcz „Impresje z podróży” rysunki węglem i Sylwii Mróz „Złotów” akwarele.
Niecodziennością „w plenerze” było wręczenie przez Joannę Pasztaleniec – Jarzyńską Prezes SBP przyznanych odznaczeń: Zasłużony dla Kultury Polskiej – Bogusławie Dembińskiej z Trzcianki i Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Aleksandrze Iwanickiej z Piły.
Gratulacje na ręce Marii Bochan, przewodniczącej Oddziału Pilskiego, organizatora XV Dnia Patrona skierowali : Koleżanka Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Pani Bogusława Jagodzińska Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk , Pan Józef Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica, Pani Iwona Smarsz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, oraz Magdalena Smełsz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.
Niespodzianką dla uczestników były specjalne wyróżnienia specjalnym dyplomem i wydawnictwami: Janiny Małgorzaty Halec z Leszna i Janusza Ambrożego inicjatorów pierwszego spotkania w 2004 roku. Podobnymi podziękowaniami uhonorowano najwytrwalszych „miłośników święta”: Aleksandrę Baumgart i Henryka Janaska z Oddziału w Koninie, Krystynę Dzikowską, Irenę Jurgę i Eugenię Sternal z Leszna, Gwidonę i Janusza Kempińskich, Elżbietę i Stanisława Andrzejewskich i Hannę Gałkowską z Poznania, Elżbietę Należytą, Ewę Burzyńską, Iwonę Supronowicz i Janinę Kolis z Oddziału Pilskiego. Wspomnieć należy, że wszyscy obdarowani zostali książkami, wizerunkiem Matki Boskiej Góreckiej i jabłkami z białośliwskich sadów.
Po wspólnej uroczystości, każdy miał możliwość spaceru i zwiedzenia Muzeum, spotkania z twórcami kultury i zanikającymi zawodami, przejażdżki bryczką …, najważniejsze były jednak koleżeńskie rozmowy przy śpiewie „Osieczanek”.
Z kronikarskiego obowiązku należy również zauważyć, że wszystkie Koła i Oddziały SBP obdarowano jubileuszowym plakatem, projektu artysty plastyka Andrzeja Podolaka, nawiązujący kolorystyką do barw Ziemi Krajeńskiej.

Autor tekstu: Maria Bochan, przewodnicząca Oddziału w Pile, uczestnik piętnastu Dni Patrona św. Wawrzyńca

Spotykamy się po raz piętnasty, Pierwszy Dzień Patrona to 7 sierpnia 2004 roku, inicjatywa 3 osób, Janiny Małgorzaty Halec, Janusza Ambrożego i Marii Bochan. Wszyscy są dzisiaj z nami. Pierwsze spotkanie to działania Oddziału Pilskiego, Gołańcz – Smogulec – Margońska Wieś. A później inny zakątek Wielkopolski i zaproszenia z Oddziałów: Leszno, Poznań, Kalisz, Konin, Ostrów Wlkp.
Zawsze spotkanie modlitewno – integracyjne bibliotekarzy różnych sieci, naukowych, publicznych, szkolnych, pracujących i nestorów, teoretyków i praktyków bibliotekarstwa. Konferencje, wykłady, koncerty, spotkania z nauką i dziedzictwem kulturowym Wielkopolski - Bukówiec Górny, Włoszakowice, Dobrzyca, Ląd, Gołuchów, Zaniemyśl, Lednogóra, Gniezno, Antonin, Ciążeń. Zawsze z nami, patron naszego zawodu św. Wawrzyniec z Brindisi. Od pomnika św. Wawrzyńca na Rynku w Gołańczy, po kościoły pod wezwaniem, ołtarze.

Wyróżnienia

 • Zasłużony dla Kultury Polskiej – Bogusława Dembińska,
 • Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Aleksandra Iwanicka

Podziękowania

 • Inicjatorzy:
  - Janina Małgorzata Halec
  - Janusz Ambroży
 • Miłośnicy święta, po raz jedenasty
  Konin: Aleksandra Baumgart, Henryk Janasek
  Leszno: Krystyna Dzikowska, Irena Jurga, Eugenia Sternal
  Poznań: Gwidona i Janusz Kempińscy, Elżbieta i Stanisław Andrzejewscy, Hanna Gałkowska
  Piła: Elżbieta Należyta, Ewa Burzyńska, Iwona Supronowicz, Janina Kolis

Goście

 • Pani Bogusława Jagodzińska, Burmistrz Wyrzyska
 • Joanna Pasztaleniec - Jarzyńska, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Twórcy

 • Prof. dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek - Krajna, gwara krajeńska, strój krajeński
 • Konrad Kaczmarek
 • Zdzisław Seroka i Piotr Brzeziński

Osieczanki

Zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, w świetlicy muzycznej w Osieku nad Notecią. Powstał w połowie 2016 roku. Liczy 16 osób. Szeroki repertuar, od piosenki ludowej do piosenki współczesnej. Liczne występy w sąsiednich gminach, udział w konkursach. Śpiew i ćwiczenia fitness. Instruktorem zespołu jest Pani Danuta Błażejczak.

Galeria zdjęć

Autor zdjęć: P. Beata Walczak

XV Dzień Patrona św. Wawrzyńca

Zarząd Oddziału SBP w Pile zaprasza 15 września 2018 roku na Ziemię Krajeńską, na jubileuszowe XV spotkanie.

Program spotkania

 • 9.30 – 10.30: „Mała czarna”, Łobżenica, Gminne Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 20,
 • 11.00: Msza św., Górka Klasztorna, Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej – Królowej Krajny; spacer po najstarszym w Polsce miejscu kultu maryjnego,
 • 13.30: Spotkanie w plenerze, Osiek nad Notecią, Muzeum Kultury Ludowej

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 5 września 2018 roku

Koszt

Koszt uczestnictwa - 48 zł., płatność w Dniu Patrona.

Dodatkowe informacje : Maria Bochan, nr tel.: 692452447, adres e-mail: maria.bochan@wp.pl

Koncert z okazji 100-lecia SBP

W dniu 1 grudnia 2017 r w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej odbył się Koncert z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorami imprezy była Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Biblioteka Politechniki Poznańskiej, a dla członków Stowarzyszenia, przyjaciół i sympatyków bibliotekarstwa zagrała Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy.

Galeria zdjęć

Społeczna zbiórka książek w Chodzieży

W październiku 1917 r. członkowie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą w kraju organizację skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek. Datę tę uznaje się za początek działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który nazwę obecną przyjął w 1953 r. Z okazji jubileuszu Biblioteki regionu wielkopolskiego włączyły się do akcji Społecznej Zbiórki Książek. Chodzieska biblioteka wzięła udział w tym przedsięwzięciu i w październiku zachęciła czytelników do podarowania nieuszkodzonych, nowych książek. Zebrane książki zostały przekazane do Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, a dokładnie swoje miejsce znalazły na oddziale dziecięcym, aby najmłodsi choć na chwilkę mogli zapomnieć o chorobie.

W piątek 1 grudnia bibliotekarki wybrały się do wspomnianego szpitala, by zachęcić dzieci do czytania i korzystania z podarowanych książek. Czas upłynął w miłej atmosferze a opowiadania i wierszyki o tematyce świątecznej wprowadziły wszystkich w radosny nastrój. Warto dodać, że najwięcej książek swoim chorym kolegom przekazały dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 3 Wesoły Smyk w Chodzieży. Piękna postawa, brawa dla przedszkolaków!

Galeria zdjęć

Laureaci nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

W środę, 23 listopada, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. Nagroda przyznawana jest wielkopolskim bibliotekarzom za wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa. Otrzymują ją Ci, którzy wyróżniają się i w swojej pracy, wychodzą poza codzienne obowiązki. W uroczystości wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjaciele bibliotekarze i rodziny nagrodzonych.

Tegoroczne nagrody, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, otrzymali:

 • Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie;
 • Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 • oraz Martyna Nowosadzka z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu - Nagrodę Młodych.

Nagrody wręczyła Małgorzata Furgał, przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP w Poznaniu. Gratulacje laureatom przekazała Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP w Warszawie. Głos zabrali Paweł Kuszczyński prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Mariusz Polarczyk przewodniczący Oddziału Poznańskiego SBP. W imieniu laureatów podziękowali Jerzy Kondras i Włodzimierz Grabowski.

Uroczystość uświetnił koncert duetu: Maciej Gwóźdź - trąbka, Maria Rutkowska – fortepian. Finałem uroczystości były życzenia i kwiaty dla wyróżnionych.

Galeria zdjęć

Zaproszenie na wręczenie nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu
zaprasza na uroczystość wręczenia

Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 11.00

w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich,

Stary Rynek 78/79

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Powitanie – Małgorzata Furgał Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Wystąpienie gości
 • Koncert na trąbkę i fortepian
  Maciej Gwóźdź – trąbka
  Maria Rutkowska – fortepian

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Podziękowania za udział w zbiórce książek

23 października 2017 r. odbyła się Społeczna Zbiórka Książek na rzecz szpitali dziecięcych.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność, a organizatorom za pracę. Przekazujemy podziękowania od dzieci i szpitali.

Galeria zdjęć

Podziękowania w imieniu dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Podziękowania w imieniu dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu
Przekazanie książek przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu pacjentom Oddziału Dziecięcego nowotomyskiego szpitala
Przekazanie książek przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu pacjentom Oddziału Dziecięcego nowotomyskiego szpitala
Obrazek od dzieci ze Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
Obrazek od dzieci ze Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
Podziękowania w im. pacjentów Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza W Poznaniu
Podziękowania w im. pacjentów Szpitala Dziecięcego na ul. Krysiewicza w Poznaniu
 
Obrazek namalowany przez dzieci ze szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu

Społeczna Zbiórka Książek

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteki regionu Wielkopolskiego serdecznie zapraszają do udziału w Społecznej Zbiórce Książek.

Zbiórka odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej oraz na dziedzińcu Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (przy ul. Ratajczaka).

Zbieramy książki nowe, nieuszkodzone dla MAŁYCH i trochę WIĘKSZYCH pacjentów ze szpitali dziecięcych w całym regionie.

Jeżeli mają Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży, dołączcie do nas i weźcie udział w akcji. Książki przekażemy do placówek medycznych, uprzyjemniając w ten sposób czas spędzony z dala od domu.

Plakat społecznej zbiórki książek

XXIV edycja Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu ogłasza XXIV edycję Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego.
Celem konkursu jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Przyznawane są 2 nagrody główne i nagroda młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Kandydatów do nagród zgłaszają dyrektorzy bibliotek lub przewodniczący kół SBP. Odpowiednio umotywowane wnioski należy składać do właściwych Zarządów Oddziałów SBP. Zarządy Oddziałów po zapoznaniu się z kandydaturami składa zaopiniowane wnioski do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu.

Termin składania wniosków do Zarządu Okręgu – 30 września 2017 r.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmie Kapituła Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w 2 połowie listopada br.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Strony