Nowy Zarząd Oddziału SBP w Poznaniu

11 stycznia 2022 roku odbyło się walne zebranie delegatów Oddziału SBP w Poznaniu.

Podczas spotkania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowe władze kadencji 2022-2026.

Przewodniczącą poznańskiego Oddziału została Magdalena Słocińska – starszy kustosz, pracująca w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wyłoniono również 6 członków zarządu:

  • Małgorzata Byra – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu
  • Dagmara Dąbrowska – Biblioteka Raczyńskich
  • Paulina Kwaśnik – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  • Maria Piaskowska – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu
  • Mariusz Polarczyk – Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Magdalena Rusnok – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Małgorzata Byra będzie w nowym zarządzie pełnić funkcję skarbnika, a Magdalena Rusnok sekretarza.

Podczas walnego zebrania podjęto również uchwałę wnioskowaniu o przyznanie godności członka honorowego SBP pani Gwidonie Kempińskiej.

Delegaci debatowali nad potrzebą kształcenia zawodowego i pomyśle dofinansowania studiów bibliotekarskich dla członków stowarzyszenia.

Nowemu zarządowi życzymy realizacji planów i pomysłów służących integracji i wsparciu środowiska bibliotekarskiego.