Wnioski o Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego - edycja 2022

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu informuje, że do 30 września 2022 r. można składać wnioski o Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Zgodnie z § 6 Regulaminu Nagrody:

1. Kandydatów do Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego zgłaszają do Zarządów Oddziałów SBP, koła Stowarzyszenia bądź dyrektorzy/kierownicy bibliotek, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zarządy Oddziałów SBP po zapoznaniu się z kandydaturami, opiniują wnioski i podejmują decyzję o przekazaniu/rekomendowaniu/ do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu, który przedstawia je Kapitule.

Regulamin Nagrody z wnioskiem