Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2021

17.03.2022 r. Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2021 Okręgu Wielkopolskiego SBP przyznała tytuł Pani Ewie Zamiarze, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.
Serdecznie gratulujemy!

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek:

1 lipca 2021 przekazała wybudowane dwa obiekty biblioteczne o powierzchni ponad 1000 m 2, dwukondygnacyjny dla biblioteki w Margoninie i parterowy dla filii w Lipinach (koszt 7 mln zł , w tym 2,0 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) z platformą dla niepełnosprawnych ruchowo, tarasowymi czytelniami letnimi, salą konferencyjną, miejscem spotkań społeczności lokalnej, aranżowaną na potrzeby ze ścianką jezdną i lustrami do zajęć rytmicznych, pokojami do pracy twórczej, i wrzutniami do książek, sprzętem nagłaśniającym i teleinformatycznym, z wyodrębnieniem stref czytelniczych. Działania promowała na stronie www. biblioteki, facebooku, instagramie, kanale yoytube, lokalnych i regionalnych mediach: „Czas na Margonin”, www.kulturalnymargonin.pl, www.asta24.pl, chodziez.nasze miasto.pl.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego:

Rozbudowała zakres usług o dostęp do bazy e-booków na platformie Legimi. Zrealizowała ze środków w konkursach MKDNiS , 3 projekty: „Czytelnik na tropie!!”, 8 warsztatów literacko-detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych, z udziałem osób znanych medialnie, aktorów : Grażyny Zielińskiej i, Mariana Dziędziela, pisarza Dariusza Rekosza i trenera Antoniego Piechniczka ; „Nowoczesny Senior w bibliotece”, 12 warsztatów o charakterze edukacyjnym dla 120 osób 60+, a także wzbogacenie oferty o książki z wielkimi literami dla osób słabowidzących i seniorów oraz kupno 6 tabletów; „Mała książka-wielki człowiek” dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat, głośne czytania na tarasie biblioteki i na facebooku oraz w strefie dzieci, pt. „ Bajkowym pociągiem po skarby jesieni", a także rozwijające kompetencje cyfrowe, zajęcia z programowania robotów LEGO.
W ramach projektu „Pociąg do książek”/środki Fundacji PZU/ przekształciła przestrzeń na zewnątrz biblioteki w miejsce atrakcyjne dla małych dzieci wyposażone w drewnianą lokomotywę z wagonikiem oraz zakupiła książeczki dotykowe.
W trosce o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego utworzyła na stronie biblioteki zakładkę regionalną „Dawny Margonin” - www.facebook.com/dawnymargonin; cyfrową bibliotekę historii miasta i okolic, tworzoną ze zbiorów prywatnych mieszkańców, zawierającą zdjęcia dawnych wydarzeń, obiektów, sceny z życia osobistego mieszkańców, itp., która pozwala poznać przeszłość miasta i aktywizuje społeczność lokalną do dyskusji.
Nową ofertą Pani Ewy Zamiary dla dorosłych jest grupa „Teatru Czytanego”, który podczas spotkań przypomina klasykę literatury, wybrane fragmenty sztuk teatralnych i innej literatury, np. „Romeo i Julia” Szekspira.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego:

Na otwarcie nowych obiektów bibliotecznych, kierując się zasadą korzystania z dobrych praktyk, zaprosiła bibliotekarzy z trzech powiatów wielkopolskich.

Działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie:

W Tygodnia Bibliotek na facebooku biblioteki czytane były przez bibliotekarkę bajki dla najmłodszych, a dla dorosłych quizy dla fanów dobrej książki i kina oraz wiedzy z literatury. Fb biblioteki wykorzystywała także do promocji nowych nabytków książek, do zamieszczani plakatów zapraszających na wydarzenia biblioteczne oraz do relacji z przeprowadzonych działań.

Osiągnięcia zawodowe kandydata:

Korzystając z programu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” ze środków wybudowała nowy obiekt dla filii bibliotecznej w Radwankach, o powierzchni 159 m2, wyposażony i dostosowany do potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników, pełniący funkcję centrum kulturalnego wsi. Komputeryzacja biblioteki w Margoninie i trzech filii w programie SOWA, uruchomienie usług : katalogu zbiorów on-line i e-konta.