Zjazd Okręgowy SBP w Poznaniu

Zjazd Okręgowy SBP w Poznaniu odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku w Poznaniu, w siedzibie Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Budynek: Centrum Wykładowe, sala 123.
Dojazd z dworca PKP – tramwaj nr 6, przystanek Kórnicka.
Rozpoczęcie Zjazdu w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim – o godz. 10.30.

W programie Zjazdu :

  • sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu, Skarbnika, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2017-2021; udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybory Przewodniczącego, Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2022-2026 oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP w Warszawie,
  • podjęcie uchwał dotyczących działalności Okręgu na lata 2022-2026.

Proponowany Porządek obrad Okręgowego Zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Poznań, 22 kwietnia 2022 roku.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Małgorzata Furgał
Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Poznaniu