Krajowy Zjazd Delegatów

W dniach 3-4 czerwca 2022 r., w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie obradował Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – będący najwyższą, ustawodawczą władzą Stowarzyszenia, zwoływaną przez Zarząd Główny SBP co 4 lata.

Odznaczenia

Podczas Zjazdu wręczone zostały odznaczenia i medale SBP, którymi uhonorowano także bibliotekarzy z okręgu wielkopolskiego:

Odznakę Honorową SBP otrzymali:

  • Małgorzata Furgał - członek ustępującego ZG, Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  • Paweł Pioterek - członek ustępującego ZG, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Godność Członka Honorowego SBP decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów otrzymała:

  • Janina Małgorzata Halec - wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Wybory:

We władzach Stowarzyszenia w kadencji 2021-2025 znaleźli się:

w Zarządzie Głównym:

  • Paweł Pioterek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

w Głównej Komisji Rewizyjnej:

  • Aleksandra Mikołajska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

w Głównym Sądzie Koleżeńskim:

  • Dagmara Dąbrowska, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
  • Magdalena Słocińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Szczegółowa relacja z przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów dostępna jest na stronie SBP