Przypominamy o składkach członkowskich

Pierwsze półrocze 2023 roku już dawno za nami. Kto jeszcze się nie rozliczył ze składek za nie, może to zrobić w każdym momencie. Można też od razu opłacić składki za cały rok.

Składka na 2023 wynosi 6 zł za każdy miesiąc, a więc można wpłacać 36 zł za pół roku lub 72 zł za cały rok.

Przypominamy, że członkowie SBP swoje składki przekazują skarbnikom swoich Kół, ci zaś zebraną kwotę wpłacają na konto Oddziału, do którego przynależy dane Koło.

Składki zbierane od Kół SBP są dzielone na części:

  • 65% pozostaje do dyspozycji Oddziału i przynależnych mu Kół,
  • 20% przekazywane do Okręgu Wielkopolskiego SBP;
  • 15% przekazywane jest dla Zarządu Głównego SBP.

Oznacza to, że organizując spotkania, szkolenia, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru, imprezy integracyjne, Koła mogą uzyskać zwrot kosztów (za bilety, poczęstunek itd.) z kasy właściwego Oddziału SBP.

Dane dla skarbników Oddziałów

Prosimy skarbników Oddziałów SBP o wpłaty na konto:
Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu
10 1610 1133 2003 0229 4498 0001
(SGB Bank S.A.)

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie na adres mailowy sbp.okregwielkopolski@gmail.com:

  • potwierdzenia przelewu,
  • wypełnionego formularza wpłaty składek - plik do pobrania

Dokumenty: