Justyna Rudomina - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2023

11 marca 2024 roku Kapituła Konkursu Wielkopolski Bibliotekarz Roku dokonała oceny trzech zgłoszonych kandydatur. W wyniku głosowania tytuł przyznano Justynie Rudominie, która pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

1. Działania na rzecz biblioteki/bibliotek

Nowa (niskobudżetowa) aranżacja wnętrza przyjaznego czytelnikowi m.in. WIKIkącik, miejsce bez decybeli dla uczniów o specjalnych potrzebach (Cicha przystań). Zbudowanie marki panie z biblioteki oraz tożsamości biblioteki jako Centrum wszystkiego. Rozszerzenie strefy biblioteki na ogród zewnętrzny. Wykorzystanie zaplecza technologicznego: kamera Insta360, greenscreen, iPad, drukarka 3D, monitor interaktywny oraz programów (np. iMovie, Canva, StopMotionStudio) do działań biblioteki w sieci, mediach społecznościowych. Regularna publikacja artykułów w „Gazecie Sucholeskiej” o działaniach biblioteki i promocja w środowisku lokalnym.

2. Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Biblioteka współpracuje z: lokalnym centrum kultury, mediami, opieką społeczną, organizacjami charytatywnymi, szkołami sieci współpracy Szkoły Ćwiczeń w Suchym Lesie, Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, Wikimedia Polska, Fundacją Zakłady Kórnickie, Nauczycielem Roku, zespołem ludowym.

Przykładowe działania z roku 2023 na rzecz czytelników i lokalnej społeczności:

*stworzenie ogrodu deszczowego "Hydrosfera"; rozszerzenie usługi bibliotecznej o możliwość wypożyczania przez rodziców, dziadków, absolwentów, pracowników itd.; też na wakacje; * biblioteczne studio filmowe; *całoroczny projekt SOS dla poezji (happeningi, warsztaty i konkursy poetyckie i recytatorskie, wideoklipy piosenki poetyckiej od nowa): *fotobudka z książką: *W to mi graj! - gamifikowanie działań biblioteki; *MEMografia - MEMY promujące czytelnictwo i bibliotekę; *animacje poklatkowe wykonane w całości przez dzieci jako ilustracje do książek i wierszy; *BIBLIOchallenge: autorska karta z 10 kategoriami książek do przeczytania, skutkujący dużym wzrostem wypożyczeń, w bibliotece pojawiły się dzieci, które do tej pory nie wypożyczyły żadnej książki oraz włączeniem się Ukraińców (przeczytali kilkadziesiąt książek z różnej tematyki, troje z nich zostało Czytelnikami Roku); *zrealizowanie projektów przybliżających zagadnienia związane z regionem m.in. cykl zajęć z wykorzystaniem książki „Książę Szaranek” („Mały Książę” w dialekcie wielkopolskim), wielkopolski „piotruś”-stworzenie kart do gry z gwary poznańskiej; bieg patriotyczny niepodległościowy Wielka Jedenastka, majowe rajdy piesze i rowerowe). *Sucholescy Zwiadowcy Czy Zwiadowcy są światu potrzebni? szereg działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży poprzez angażujący cykl Johna Flanagana czytelniczy kącik, kolorowa wystawka książek, (prawie) prawdziwy zwiadowca (manekin odziany w oryginalną zwiadowczą pelerynę), gazetka okolicznościowa, skrzynia zwiadowcy z kartami do zabawy Co wiem o Johnie Flanaganie?, „zakodowany Flanagan" na lince (kody QR odsyłały do źródeł wiedzy na temat pisarza), tablety do pracy, starodawna maszyna do pisania, na której można było napisać ciąg dalszy „Zwiadowców”; *Tydzień Bibliotek 2023: program działań (BIBLIOanimacja; cykl filmów rysunkowych o książkach ze słowami moja, twoja, nasza w tytułach, BIBLIOsonda , BIBLIOrozmowy- podcast, Literackie Śniadanie na Trawie, projekcje filmów promujących czytanie: filmowy zapis panelu o mocy i wartości czytania, o preferencjach czytelniczych młodych ludzi oraz radosne autorskie wideoklipy do piosenek poetyckich) uhonorowany I miejscem w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczno-edukacyjną; * Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2023 - podcasty, warsztaty, czytanie, sesja fotograficzna, dla których wspólnym motywem było skojarzenie książki i ogrodu. *Żywa pamięć: autorska forma obchodów akcji Żonkile Polin: warsztaty biblioteczne Żywa pamięć - ożywiamy picture book inspirowane książką „Dopóki niebo nie płacze” dzięki którym powstały przejmujące filmy o żydowskich mieszkańcach Lublina.

Wzrost czytelnictwa i zasięg: w roku 2023

Biblioteka obsługiwała bezpośrednio 887 czytelników, natomiast docierała do znacznie szerszej grupy odbiorców. Pośrednio z oferty biblioteki korzystają także rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, absolwenci. Dzięki działaniom biblioteki odnotowujemy stały wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Co roku statystyki wypożyczeń idą w górę (średnio o 30% w porównaniu do analogicznych okresów z lat poprzednich). Akcja BIBLIOchallenge spowodowała, że w 1. miesiącu jej trwania czytelnictwo wzrosło czterokrotnie; przez 2 tygodnie lutego uczniowie przeczytali o 300 książek więcej niż w całym grudniu; rekord styczniowy: 2000 książek na 730 uczniów.

3. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Od roku szkolnego 2022/23 nasza biblioteka została zaproszona przez ODN w Poznaniu do współtworzenia wsparcia metodycznego dla bibliotekarzy. W 2023 roku odbyły się następujące szkolenia: Zróbmy razem film, TIK?Tak! Gotowe tikowe bibliorozwiązania, Książkowa U-kraina, W to mi graj! O grach i gamifikacji w bibliotece. Organizacja wizyty studyjnej i zajęć terenowych dla studentów UAM na temat projektów ekologicznych realizowanych w bibliotece. Prelekcje, warsztaty i wystąpienia na konferencjach w Warszawie, Lublinie, Gorzowie, Kielcach, Trzciance, i Gdańsku. Organizacja lekcji otwartych dla bibliotekarzy, szkół sieci współpracy szkoły ćwiczeń, pracowników ORE. Aktywny udział w integracji środowiska - reaktywacja Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Poznaniu (prezeska Rady Oddziału): pozyskanie nowych członków (trzykrotny wzrost), przygotowanie atrakcyjnej oferty szkoleń i spotkań z osobowościami bibliotecznego świata. Publikacje w czasopismach branżowych oraz na blogu.

4. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Liczne nagrody i wyróżnienia za działalność biblioteczną: SBP: 2x wyróżnienie Mistrz Promocji Czytelnictwa; wyróżnienie dodatkowe na najciekawsze wydarzenie organizowane podczas Tygodnia Bibliotek; „mały Zwyrtała” na najciekawszy zrealizowany pomysł promujący czytelnictwo „W to mi graj! – gamifikacja działalności biblioteki”; II miejsce w ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka za projekt ekologiczny „Mistrzu Janie, chylę czoła. Pszczoła”; I nagroda za najlepiej przeprowadzoną promocję czytelnictwa – liderka kampanii Cała Polska czyta dzieciom; Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022

5. Cechy osobowościowe

Wykazuje się niespotykanym wręcz zaangażowaniem w życie szkoły, otwartością na nowe doświadczenia i trendy edukacyjne, kreatywnością oraz profesjonalizmem w życiu zawodowym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, a zdobyte umiejętności przekazuje uczniom i nauczycielom, organizując szkolenia, lekcje pokazowe, proponując skuteczne, innowacyjne, interdyscyplinarne rozwiązania edukacyjne. Dba o budowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, przestrzegając norm etyki zawodowej i koleżeńskiej. Jest liderką wpływającą na modelowanie wzorców osobowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Justyna Rudomina będzie reprezentować Okręg Wielkopolski w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2023.