Finał XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zorganizowała 19 maja 2023 roku dla członków i sympatyków Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sympozjum wprowadzające w tematykę trwającej wojny kognitywnej.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecni byli bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Collegium Historicum UAM, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Politechnik Poznańskiej, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu, a także bibliotekarze z Biblioteki Publicznej w Śremie i Swarzędza. W sumie przedstawiciele siedmiu Kół SBP.

W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z historią, tradycją i zadaniami stojącymi przed Centrum. Następnie wysłuchali wykładu Wszystko zaczyna się w głowie wygłoszonego przez panią psycholog Marzenę Kościelniak. W drugiej części sympozjum uczestnicy przejechali do Biedruska, gdzie w Parku Sprzętu Technicznego Batalion Zabezpieczenia Szkolenia zaprezentował sprzęt wojskowy wykorzystywany w procesie szkolenia słuchaczy. Największą atrakcją była możliwość „przejechania się” transporterem Rosomak oraz „poznanie” czołgów Abrams.

Kolejnym punktem była obserwacja na poligonie strzelania z broni pokładowej umieszczonej na Bojowych Wozach Piechoty.

Zakończenie imprezy nastąpiło na Głównym Stanowisku Dowodzenia, gdzie bibliotekarze mieli możliwość posmakowania żołnierskiej grochówki oraz pieczenia kiełbasek na ognisku.

Galeria zdjęć