Bibliotekarz inny niż myślisz - 10. edycja

Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu ogłasza 10. edycję konkursu fotograficznego Bibliotekarz inny niż myślisz.

Celem konkursu jest przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp.

Warunki udziału:

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

Należy przesłać fotografię w formacie .jpg

Termin nadsyłania prac: do 26 kwietnia 2024 r. na adres mailowy pawel.pioterek@poznan.merito.pl wraz z zeskanowanym podpisanym formularzem zgody na wykorzystanie zdjęć.

Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.

Prezentacja zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas seminarium „Biblioteki świata" 9 maja 2024 roku.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

J. Grzybowska - 1. miejsce w 2023 r.