Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu SBPw Poznaniu zaprasza bibliotekarzy województwa wielkopolskiego na finał XXII edycji rozdania nagród, który odbędzie się 24 listopada o godz. 11:00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Celem konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Przyznawane są nagrody główne i nagrody młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Strony