Honorata Anna Struzik - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pani Honoracie Annie Struzik, bibliotekarzowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. Laureatka została jednocześnie kandydatką Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureatki.

Bibliotekarz Roku 2019 - początek X edycji Konkursu

Zarząd Główny SBP ogłasza rozpoczęcie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019:

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na portalu SBP:

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2019

20 listopada 2019 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie XXVI edycji Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP wzięło udział wielu bibliotekarzy z bibliotek publicznych i naukowych Wielkopolski, członkowie honorowi SBP. Galę uświetnił koncert w wykonaniu Michała Sobierajskiego, finalisty „The Voice of Poland”.
Tegoroczne wyróżnienia, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, za swoje wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa z rąk Małgorzaty Furgał, przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Włodzimierza Mazurkiewicza, dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otrzymały:

  • Anna Pietruszka, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
  • Hanna Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie,
  • Beata Walczak, dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile,
  • Karolina Bartosz, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie - Nagrodę Młodych.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Strony