I miejsce dla Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Z dumą informujemy, że w konkursie „Poradnika Bibliotekarza” pod hasłem – „Regionalizm – specjalność bibliotek” I miejsce zajęła Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

II miejsce zajęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, zaś III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Laureatom gratulujemy!