Tydzień Bibliotek 2016

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbędzie się jak zwykle w dniach 8-15 maja, w tym roku pod hasłem "Biblioteka inspiruje".

Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień bibliotek w Wielkopolsce

O Tygodniu Bibliotek na stronach SBP.

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu SBPw Poznaniu zaprasza bibliotekarzy województwa wielkopolskiego na finał XXII edycji rozdania nagród, który odbędzie się 24 listopada o godz. 11:00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Celem konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Przyznawane są nagrody główne i nagrody młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Noc Bibliotek 2015

W sobotę 30 maja biblioteki publiczne i szkolne w całej Polsce zapraszają na Noc Bibliotek – wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać.

Strony