Tydzień Bibliotek 2016

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbędzie się jak zwykle w dniach 8-15 maja, w tym roku pod hasłem "Biblioteka inspiruje".

Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień bibliotek w Wielkopolsce

O Tygodniu Bibliotek na stronach SBP.

Strony