Społeczna zbiórka książek w Chodzieży

W październiku 1917 r. członkowie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą w kraju organizację skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek. Datę tę uznaje się za początek działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który nazwę obecną przyjął w 1953 r. Z okazji jubileuszu Biblioteki regionu wielkopolskiego włączyły się do akcji Społecznej Zbiórki Książek. Chodzieska biblioteka wzięła udział w tym przedsięwzięciu i w październiku zachęciła czytelników do podarowania nieuszkodzonych, nowych książek.

Strony