Biblioteka Raczyńskich – Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2020

Biblioteka Raczyńskich otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i ma na celu prezentowanie dobrych praktyk oraz dokonań na rzecz upowszechnienia czytelnictwa.

Biblioteka Raczyńskich została doceniona za spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach: podcasty, filmy, słuchowiska, wystawy wirtualne, spotkania autorskie, koncerty, wykłady, spektakle oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelnikami w mediach społecznościowych.

W opinii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, rok 2020 był rokiem szczególnym, i trudnym, a „Biblioteki i Bibliotekarze stanęli przed nowymi wyzwaniami, dostosowując się do okoliczności i podejmując różnorodne działania, tak, aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby czytelników / użytkowników w każdym wieku. Bibliotekarze sprostali tym oczekiwaniom. Działania podejmowane przez biblioteki w tym trudnym okresie cechowała różnorodność, innowacyjność rozwiązań, kreatywność, ogromny zasięg oraz szerokie spektrum form zaoferowanych użytkownikom.”

Organizatorzy zdecydowali o przyznaniu większej niż zwykle liczby wyróżnień, aby wyrazić uznanie dla roli bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa w tym szczególnym czasie.

Szczegółowe wyniki - http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_id=23169

nagroda