Honorata Anna Struzik - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pani Honoracie Annie Struzik, bibliotekarzowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. Laureatka została jednocześnie kandydatką Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureatki.

Bibliotekarz Roku 2019 - początek X edycji Konkursu

Zarząd Główny SBP ogłasza rozpoczęcie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019:

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na portalu SBP:

Strony