Medal Bibliotheca Magna Perennisque dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

dyplom

14 maja 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu otrzymała zaszczytne wyróżnienie - Medal Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa. Medal przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyła Bibliotece Pani Małgorzata Furgał - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP wraz z Panem Mariuszem Polarczykiem - Przewodniczącym Oddziału SBP w Poznaniu.

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 - Paweł Pioterek

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pawłowi Pioterkowi, starszemu kustoszowi dyplomowanemu Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Został on jednocześnie kandydatem Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureata.

12. Forum Młodych Bibliotekarzy - Bibliotekarz DO POZNANIA

logo

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz poznańskie biblioteki serdecznie zapraszają do udziału w 12. Forum Młodych Bibliotekarzy - „Bibliotekarz DO POZNANIA”, które odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje o Forum oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej:
http://lib.amu.edu.pl/XII_forum_mlodych_bibliotekarzy/

Strony