Oddział SBP w Koninie

Oddział SBP w Koninie został rozwiązany Uchwałą nr 2/2022 Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 17 marca 2022 r.