Oddział SBP w Ostrowie Wielkopolskim

Oddział SBP w Ostrowie Wielkopolskim został rozwiązany Uchwałą nr 1/2022 Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 17 marca 2022 r.