Międzynarodowy Tydzień Open Access, 20-26 października 2014

Jak co roku, w ramach Tygodnia Open Access, odbywają się imprezy promujące otwartość w Internecie. W tym roku hasło przewodnie brzmi "Generation Open" (Pokolenie otwarte) i nawiązuje do zaangażowania studentów i doktorantów w propagowanie wolnego dostępu do treści naukowych i dydaktycznych.

Wybrane imprezy:

Więcej imprez w Polsce