Medal Bibliotheca Magna Perennisque dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

14 maja 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu otrzymała zaszczytne wyróżnienie - Medal Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa. Medal przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyła Bibliotece Pani Małgorzata Furgał - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP wraz z Panem Mariuszem Polarczykiem - Przewodniczącym Oddziału SBP w Poznaniu.
W uzasadnieniu czytamy: Uhonorowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Medalem Bibliotheca Magna Perennisque stanowi potwierdzenie kulturotwórczego i dydaktycznego znaczenia Biblioteki nie tylko w środowisku lokalnym, ale i dla całej Wielkopolski.
Radość z wyróżnienia jest wielka, ponieważ Biblioteka trafiła do zacnego grona czterech bibliotek pedagogicznych w kraju (obok Warszawskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej) odznaczonych tym medalem.
(informacja i zdjęcia ze strony https://www.pbp.poznan.pl/node/4109)

dyplom
medal
laudacja