Posiedzenie Zarządu Głównego SBP - 24-25 września 2019

W dniach 24-25 września 2019 r. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele wszystkich Okręgów, którzy prezentowali ich działalność: sukcesy, problemy oraz postulaty.

Okręg Wielkopolski reprezentowali przewodnicząca Małgorzata Furgał oraz sekretarz Paweł Pioterek, który został jednocześnie powołany do Zarządu Głównego SBP. Gratulujemy!

W programie posiedzenia znalazły się wystąpienia dotyczące:

  • Podsumowania działalności SBP w latach 2017-2019: mocne i słabe strony - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
  • Realizacji programu działania na kadencję 2017-2021 i wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 2017 - Barbara Budyńska/Anna Grzecznowska
  • Działalności struktur terenowych SBP w latach 2017-2019: osiągnięcia, problemy - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
  • Działalności sekcji, komisji i zespołów SBP w latach 2017-2019 - Marzena Przybysz
  • Działalności wydawniczej SBP - Marta Lach
  • Kierunków zmian stowarzyszeń bibliotekarskich w Europie i na świecie - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
  • Strategii SBP po 2021 roku. Tezy do dyskusji i dalszych prac zespołowych - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
  • Statutu SBP: jakie zmiany są niezbędne? Tezy do dyskusji i dalszych prac zespołowych
  • Podstaw finansowych działalności SBP - Bożena Chlebicka-Abramowicz
  • Wytycznych ZG SBP w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich Podsumowanie konsultacji i przyjęcie dokumentu - Bożena Chlebicka-Abramowicz