Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.