Honorata Anna Struzik - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2019

Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 Okręgu SBP w Poznaniu pod przewodnictwem Małgorzaty Furgał przyznała w tym roku tytuł Pani Honoracie Annie Struzik, bibliotekarzowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. Laureatka została jednocześnie kandydatką Okręgu w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką Laureatki.