Witamy na nowym portalu Okręgu Wielkopolskiego SBP

Integracja środowiska bibliotekarskiego jest jednym z głównych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Okręg Wielkopolski SBP skupia bibliotekarzy w sześciu Oddziałach, w ramach których, działając w kołach rozsianych w wielu instytucjach kulturalnych i oświatowych Wielkopolski, pracują na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowania tożsamości zawodu bibliotekarza, a także rozwoju i popularyzacji czytelnictwa.

Portal ten powstał jako platforma komunikacji i wymiany informacji między bibliotekarzami oraz jako wsparcie w ich pracy.

Zapraszamy do udziału w tworzeniu tego portalu i przesyłania informacji.