XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka

Zakończył się, ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Na konkurs wpłynęły 442 prace nadesłane z całej Polski i zagranicy. Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i krytycy literaccy: Sergiusz Sterna-Wachowiak, Janusz Drzewucki i Mieczysław Orski oceniło 404 prace i wyłoniło laureatów:

  W kategorii Poezji:
 • I Nagrodę Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry
 • II Nagrodę – równorzędnie:
 • Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza
  Jackowi Świłło z Oleśnicy

 • III Nagrodę – równorzędnie:
 • Barbarze Zakrzewskiej z Ostrołęki
  Michałowi Krawczykowi z Jeleniej Góry

  W kategorii Prozy:
 • I Nagrodę Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza za utwór pt. „ Tąpnięcia”
 • II Nagrodę Robertowi Szymańskiemu z Jastrzębia-Zdroju za utwór pt. ,,Na dzielnicy – historia banalna’’
 • III Nagrodę Annie Popiel z Gliwic za utwór pt. ,,Materia Doloroso”
  W kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego:
 • I Nagrodę Tomaszowi Dymkowi z Poznania za utwór pt. „Solniczka”
 • II Nagrodę Katarzynie Błaszczyńskiej z Katowic za utwór pt. ,,Kubicyna z Niezdary”
 • III Nagrodę – równorzędnie:
 • Michałowi Łukowiczowi z Katowic za utwór pt. ,,Tata reportera”
  Magdalenie Siwik z Olsztyna za utwór pt. ,,Aż pogrzebią cię ruiny”

„Laur 100-lecia” XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka – nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka
Wojciechowi Roszkowskiemu z Nowego Sącza w kategorii poezji

Uroczysta Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyła się wirtualnie za pośrednictwem kanału YouTube 26 września o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu. Przewodniczący Jury Konkursu Sergiusz Sterna-Wachowiak wygłosił słowo wstępne podsumowujące Konkurs oraz odczytał werdykt. Laureatom wręczono nagrody, wśród nich nagrodę specjalną „Laur 100-lecia powrotu Leszna do Polski” – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Wyróżnienie wręczył wiceprezydent Piotr Jóźwiak.

Nagranie z uroczystego podsumowania XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka