Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole SBP w Kaliszu

W czwartek, 28 października 2021 r. w zabytkowym dworku Lipskich, w którym swoją siedzibę znalazła Filia Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu, odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kaliszu. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłej w tym roku Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej - wieloletniej przewodniczącej Zarządu Głównego SBP w Warszawie.

Obrady odbywały się zgodnie z regulaminem i przyjętym harmonogramem, w tym m. in.: dokonano wyboru przewodniczącej zebrania - Aneta Lipińska, wybrano składy poszczególnych Komisji, odczytano i przyjęto z aplauzem sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Koła w poprzedniej kadencji. Podczas zaciekłej dyskusji dotyczącej przyszłości SBP i dalszego uczestnictwa w jego strukturach, wystosowano wiele ważnych uwag, propozycji i zadań do zapisania we wnioskach z obrad i do zrealizowania w nowej kadencji.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Przewodniczącego i składu nowego Zarządu Koła, który ukonstytuował się następująco:

  • Karol Pietrzak (przewodniczący)
  • Sebastian Chudzik (zastępca)
  • Agnieszka Duleba (skarbnik)
  • Anna Katarzyna Raczko (członek)

W imieniu własnym oraz całego Zarządu SBP w Kaliszu - na ręce ustępujących członków Zarządu składam serdeczne podziękowania za całokształt pracy, za trwałość i działalność w niełatwym czasie, ale przede wszystkim za cenne wskazówki, dobre redy i wytyczne, które na pewno skonkretyzują oraz wyznaczą najlepszą drogę dla naszej działalności w Stowarzyszeniu, którego głównym zadaniem jest przede wszystkim działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza oraz integracji naszego środowiska.

Karol Pietrzak,
przewodniczący Koła SBP w Kaliszu.
tel. 664 295 479
k.pietrzak@mbp.kalisz.pl
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1A