Nowy Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej na kadencję 2021-2024

W dniu 28 października 2021 roku w Sali seminaryjnej BPP odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP przy BPP. Dotychczasowa przewodnicząca, kol. Aleksandra Kupczak, przestawiła sprawozdanie z działalności Koła w kadencji 2017-2021.

Przeprowadzono wybory nowego zarządu Koła. Jednogłośnie wybrano następujących kandydatów:

  1. Łukasza Jeszke na przewodniczącego
  2. Monikę Wagner na sekretarza,
  3. Paulinę Kwaśnik na skarbnika.

Odbyły się także wybory delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP. Wybrano - również jednogłośnie - następujących kandydatów:

  • Małgorzatę Furgał,
  • Łukasza Jeszke,
  • Monikę Wagner,
  • Paulinę Kwaśnik.