Zjazd Poznańskiego Oddziału SBP

Na podstawie §§: 31 – 35 Statutu SBP Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje Zjazd Zwyczajny Oddziału SBP.

Zjazd odbędzie 11 stycznia (wtorek) 2022 r. o godz. 11.00 (drugi termin godz. 11.30) w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45.(wjazd samochodem od ul. Dojazd (w kierunku Strzelnicy MAGNUM).

Program:

 1. Otwarcie Zjazdu Oddziału.
 2. Powitanie uczestników i gości.
 3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Protokolantów i Prezydium Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
 5. Wybór komisji Zjazdu: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie sprawozdań:
  • Zarządu z kadencji 2017-2021,
  • Skarbnika,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 7. Ustalenie listy kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybory: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgu Wielkopolskiego SBP.
 10. Przyjęcie ustaleń dotyczących wysokości składek członkowskich.
 11. Przyjęcie uchwał Walnego Zjazdu Oddziału.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Mariusz Polarczyk
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego